Hopp til hovedinnhold

Søk

20 treff

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Barneverntjenesten

  Noen ganger er det nødvendig med tvang. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Private helse- og omsorgstjenester

  Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Grunnskole

  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Tverrfaglig samarbeid

  Momente 1

  Artikkel

  Samhandlingsreformen

  Rett behandling på rett sted til rett tid.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Lover i helse- og omsorgssektoren

  Viktig å kjenne til lovverket. Viktig å kjenne til lovverket.Viktig å kjenne til lovverket.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Fritidstilbud for barn og unge

  Det finnes mange ulike fritidstilbud til barn og unge. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Slik gir NAV hjelp og støtte

  Et offentlig organ med flere viktige oppgaver.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Folkehelseloven

  Folkehelseloven er laget for å fremme folkehelsa og forebygge fysiske og psykiske helseproblemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Videregående opplæring

  Videregående opplæring er gratis men ikke obligatorisk.  Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år. Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år.  De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Skolefritidsordning (SFO)

  Et tilbud til elever fra 1. til og med 4. klasse. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Psykisk helsevern

  Helse og omsorg ved psykiske problemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  En kommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Oppvekstsektoren

  Kommunen, fylkeskommunen og statens ansvar. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være.  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Barnehageloven

  Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Helse- og omsorgstjenester

  Et stort felt fordelt mellom kommune, fylke og stat. Eies av private personer eller firmaer. Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Barnehager

  Alle som ønsker det skal få barnehageplass. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Kommunale helse- og omsorgstjenester

  Kommunen har flere viktige ansvarsområder. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Universiteter og høgskoler

  Staten har ansvar for høgskoler og universitet. 

 • Viktige stemmer

  Ytringsfrihet

  Litterær tekst

  Du må ikke sove

  Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. 

 • Med pennen som våpen

  Sammen for Ukraina

  Læringsløp

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)