Hopp til hovedinnhold

Søk

26 treff

 • The Dog of Pompeii

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • The Hate U Give

  Stages 8–10

  Læringsløp

 • Terminprøve 9. trinn høst 2021

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • The Dog of Pompeii

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  Tito and his dog Bimbi lived under the wall by the town gate. They really didn’t live there; they just slept there. They lived anywhere. In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Barneverntjenesten

  Noen ganger er det nødvendig med tvang. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Private helse- og omsorgstjenester

  Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Grunnskole

  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Tverrfaglig samarbeid

  Momente 1

  Artikkel

  Samhandlingsreformen

  Rett behandling på rett sted til rett tid.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Lover i helse- og omsorgssektoren

  Viktig å kjenne til lovverket. Viktig å kjenne til lovverket.Viktig å kjenne til lovverket.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Lov om tannhelsetjeneste

  Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Fritidstilbud for barn og unge

  Det finnes mange ulike fritidstilbud til barn og unge. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Slik gir NAV hjelp og støtte

  Et offentlig organ med flere viktige oppgaver.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Folkehelseloven

  Folkehelseloven er laget for å fremme folkehelsa og forebygge fysiske og psykiske helseproblemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Momente 1

  Artikkel

  Videregående opplæring

  Videregående opplæring er gratis men ikke obligatorisk.  Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år. Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år.  De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Skolefritidsordning (SFO)

  Et tilbud til elever fra 1. til og med 4. klasse. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  De forskjellige NAV tjenestene

  Tiltak og støtteordninger. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Psykisk helsevern

  Helse og omsorg ved psykiske problemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  En kommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Oppvekstsektoren

  Kommunen, fylkeskommunen og statens ansvar. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være.  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Sentralt regelverk

  Momente 1

  Artikkel

  Barnehageloven

  Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. 

12

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)