Hopp til hovedinnhold

Søk

24 treff

 • The Hate U Give

  Stages 8–10

  Læringsløp

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Skolefritidsordning (SFO)

  Et tilbud til elever fra 1. til og med 4. klasse. 

 • The Dog of Pompeii

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Oppvekstsektoren

  Kommunen, fylkeskommunen og statens ansvar. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være.  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehageloven

  Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehager

  Alle som ønsker det skal få barnehageplass. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Slik gir NAV hjelp og støtte

  Et offentlig organ med flere viktige oppgaver.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Helse- og omsorgstjenester

  Et stort felt fordelt mellom kommune, fylke og stat. Eies av private personer eller firmaer. Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Grunnskole

  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Fritidstilbud for barn og unge

  Det finnes mange ulike fritidstilbud til barn og unge. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  En kommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste. 

 • Viktige stemmer

  Ytringsfrihet

  Litterær tekst

  Du må ikke sove

  Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Universiteter og høgskoler

  Staten har ansvar for høgskoler og universitet. 

 • Terminprøve 9. trinn høst 2021

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • Med pennen som våpen

  Sammen for Ukraina

  Læringsløp

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Private helse- og omsorgstjenester

  Eies av private personer eller firmaer. 

 • The Dog of Pompeii

  Stages 8–10

  Læringsløp

  The Dog of Pompeii

  Tito and his dog Bimbi lived under the wall by the town gate. They really didn’t live there; they just slept there. They lived anywhere. In  79, the volcano Mount Vesuvius in Italy . It  the  Pompeii in  and lava.  of this ancient city were discovered hundreds of years later. The Dog of Pompeii is a fictional short story inspired by this historical event. In the story you meet Tito and his  dog Bimbi.

 • Tverrfaglig samarbeid

  Stages 8–10

  Artikkel

  Samhandlingsreformen

  Rett behandling på rett sted til rett tid.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Lover i helse- og omsorgssektoren

  Viktig å kjenne til lovverket. Viktig å kjenne til lovverket.Viktig å kjenne til lovverket.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barneverntjenesten

  Noen ganger er det nødvendig med tvang. 

12

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)