Hopp til hovedinnhold

Søk

20 treff

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Skolefritidsordning (SFO)

  Et tilbud til elever fra 1. til og med 4. klasse. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Oppvekstsektoren

  Kommunen, fylkeskommunen og statens ansvar. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være.  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehageloven

  Bestemmer hva innholdet i barnehagen skal være. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barnehager

  Alle som ønsker det skal få barnehageplass. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Slik gir NAV hjelp og støtte

  Et offentlig organ med flere viktige oppgaver.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Helse- og omsorgstjenester

  Et stort felt fordelt mellom kommune, fylke og stat. Eies av private personer eller firmaer. Eies av private personer eller firmaer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Grunnskole

  Alle barn har rett på et likeverdig opplæringstilbud.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Fritidstilbud for barn og unge

  Det finnes mange ulike fritidstilbud til barn og unge. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  En kommunal og fylkeskommunal rådgivende tjeneste. 

 • Viktige stemmer

  Ytringsfrihet

  Litterær tekst

  Du må ikke sove

  Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. Dette er originalversjonen av diktet fra 1937. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Helse- og oppvekstfag

  Artikkel

  Universiteter og høgskoler

  Staten har ansvar for høgskoler og universitet. 

 • Med pennen som våpen

  Sammen for Ukraina

  Læringsløp

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Private helse- og omsorgstjenester

  Eies av private personer eller firmaer. 

 • Tverrfaglig samarbeid

  Stages 8–10

  Artikkel

  Samhandlingsreformen

  Rett behandling på rett sted til rett tid.

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Lover i helse- og omsorgssektoren

  Viktig å kjenne til lovverket. Viktig å kjenne til lovverket.Viktig å kjenne til lovverket.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Barneverntjenesten

  Noen ganger er det nødvendig med tvang. 

 • Sentralt regelverk

  Stages 8–10

  Artikkel

  Folkehelseloven

  Folkehelseloven er laget for å fremme folkehelsa og forebygge fysiske og psykiske helseproblemer. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Kommunale helse- og omsorgstjenester

  Kommunen har flere viktige ansvarsområder. 

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Videregående opplæring

  Videregående opplæring er gratis men ikke obligatorisk.  Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år. Obligatorisk skole i ti år, rett til videregående opplæring i tre år.  De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.De fleste yrkene innenfor helse- og oppvekstsektoren krever autorisasjon.

 • Hvordan er helse- og oppvekstsektoren organisert?

  Stages 8–10

  Artikkel

  Psykisk helsevern

  Helse og omsorg ved psykiske problemer. 

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)