Til hovedinnhold

Søk

139 treff

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 8: Les og skriv noveller

  I dag skriver mange novelleforfattere tekster som er forholdsvis lange, mens elevene oftest møter korte noveller i lærebøkene. Dersom elevene skal lære seg å skrive fortettede tekster på 1–4 sider med tanke på vurderingssituasjoner, er det nødvendig at eksempeltekstene er forholdsvis korte.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 12: Hold deg til saken

  Både i kompetansemålene, i kjerneelementene og i de tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i norsk er det å kunne delta i samfunnsdebatten sentralt. Elevene skal øve seg i å delta både muntlig og skriftlig. I dette kapitlet tar vi utgangspunkt i Agnes Nordviks vei mot å bli en aktiv samfunnsdebattant. Hun har fått merke hvordan ulike kommentatorer prøver å hindre henne i å uttrykke sine meninger, noe som kan være et utgangspunkt for en diskusjon om dette fenomenet sammen med elevene. 

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 15: Les langt

  Vi har valgt å vie et helt kapittel til lesing av roman i klassen i Fabel 9. Vi har tatt utgangspunkt i en ungdomsroman fra 2020 Ser du dette av Sigrid Agnethe Hansen, men tenker at metoden i kapitlet kan brukes på hvilken som helst felles roman du ønsker å lese sammen med elevgruppen. Selv om literacy har en sentral plass i den nye læreplanen, er ikke danning glemt. Danning er viktig for oss i Fabel-teamet. Dette kapitlet henger sammen med kapittel 1, «Les for å oppleve» og viser mange av teknikkene fra dette kapitlet brukt i praksis. 

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 1: Les for å oppleve

  I møtet mellom den skjønnlitterære teksten og leseren kan det skapes magiske situasjoner, der leseren opplever å bli en del av fortellingen. Denne opplevelsen er styrt av leserens evne til å fylle inn tomrommene: alt som ikke er skildret eller forklart i teksten. Det krever tålmodighet og konsentrasjon å fylle inn tomrom i tekster skrevet for ungdom og voksne, noe norskfaget skal støtte og forberede elevene til å kunne gjøre på egen hånd.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 3: Skriv kreativt

  Å kunne skrive er en av de grunnleggende ferdighetene i Fagfornyelsen. Om det å skrive står det at: ”Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster."

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 2: Er det sant?

  Hvordan skal vi være sikre på at noe er sant eller ikke? Hva legger vi i god kildekritikk og -bruk? Dette kapitlet tar for seg ulike måter å nærme seg fakta på, og øver elevene i å være kritiske i møte med ny informasjon.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 5: Bruk språket

  Elevene har lært om språksystemet tidligere og vil ha med seg kunnskap om det når de begynner arbeidet med dette kapitlet. De aller fleste trenger nok likevel repetisjon, og på ungdomstrinnet vil elevene kunne forstå mer av hvordan språksystemet faktisk virker, og de vil dermed får, et redskap til å lære blant annet andre språk. Like viktig som språksystemet i seg selv er altså språket i bruk – hvordan opptrer ordene i praksis? I Fabel ønsker vi å vise både system og funksjon, i funksjon.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 9: Fortell med ord og bilder

  De siste 20 årene har det kommet stadig flere bildebøker for ungdom og voksne. Det meste av ungdomslitteraturen på markedet er imidlertid hybrider, som blander elementer fra bilderomaner, tegneserier, bildebøker og romaner.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 14: Språk og identitet

  I Fagfornyelsens overordnede del ”Fagets relevans og sentrale verdier” kan vi lese at: ”Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs”. I kompetansemålene for læreplanen står det at elevene skal ”forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag” og at de ”skal utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter”. Disse føringene har vært styrende for arbeidet med dette kapitlet om språk og identitet. Kapitlet er delt inn i ulike deler som hver på sin måte tar for seg hvordan språkbruk bidrar til å forme vår identitet. Kapitlet tar for seg for seg dialekter, bokmål og nynorsk, samisk språk og kultur, multietnolekt og holdninger til språk og språkbruk.

 • Kapittelveiledninger
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 13: Tale

  Muntlig kommunikasjon er en sentral del av norskfaget. I kjerneelementene står det at:  «Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.» Denne formuleringen danner bakgrunnen for dette kapitlet. 

 • Substantiv
  Nye Zeppelin 1–4
  Læringsløp
  Substantiv

  Læringsløp om substantiv i Nye Zeppelin 4Læringsløp om substantiv i Nye Zeppelin 4

  Substantiv
 • Oppstart
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Oppstart Vi blir kjent med temaet Skolen vår.Oppstart Vi blir kjent med temaet Skolen vår.

 • Oppstart
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Oppstart Vi blir kjent med temaet Fabler.Oppstart Vi blir kjent med temaet Fabler.

 • Grammatikk
  Fabel 1–4
  Artikkel
  Lær om: Verb

  Innhold om verb i Fabel 3–4.

  Fabeldyret skyver fire bøker foran seg.
 • Oppstart
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Oppstart Vi blir kjent med temaet Venner.Oppstart Vi blir kjent med temaet Venner.

  To venner som står sammen og smiler til hverandre.
 • Oppstart
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Oppstart Vi blir kjent med temaet Yrker.Oppstart Vi blir kjent med temaet Yrker.

 • Grammatikk
  Fabel 1–4
  Artikkel
  Lær om: Adjektiv

  Innhold om adjektiv i Fabel 3–4.

  Fabeldyret skyver fire bøker foran seg.
 • Lær om substantiv
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Lær om substantiv

  Læringsløp i Fabel i temaet "Hei, hå! Nå er det jul!"Læringsløp i Fabel i temaet "Hei, hå! Nå er det jul!"

  Fabeldyret skyver fire bøker foran seg.
 • Oppstart
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Læringsløp om eventyrLæringsløp om eventyr

  Fabel løper fra startområdet.
 • Gutten som kappåt med trollet
  Fabel 1–4
  Læringsløp
  Gutten som kappåt med trollet

  Læringsløp om eventyrLæringsløp om eventyr

  Et kjempestort troll i en skog. Trollet har ei øks i den ene hånda.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)