Hopp til hovedinnhold

Søk

187 treff

 • Sammensatt tekst 5A

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Sammensatt tekst 5A

  Gjennom utforskende og varierte oppgaver lærer elevene å lese og skrive sammensatte tekster. I dette læringsløpet lærer du å  utforske og beskrive sammenhengen mellom tekst og bilder.Gjennom utforskende og varierte oppgaver lærer elevene å lese og skrive sammensatte tekster. I dette læringsløpet lærer du å  utforske og beskrive sammenhengen mellom tekst og bilder.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • To Have and To Do

  Quest 5–7

  Læringsløp

  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • Prepositions of Time and Place

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future

  Quest 5–7

  Læringsløp

  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

 • Nouns and Articles

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Nouns Song

  Sang om substantiv.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • To Have and To Do

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Activity

  Make up questions with to do.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Complete the pattern

  Oppgave som øver gradbøying av adjektiv.

 • Punctuation

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Punctuation

  Læringsløp om tegnsetting.

12345...10

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)