Hopp til hovedinnhold

Søk

62 treff

 • Listening tasks

  Quest 5–7

  Ressurs

  Find the th-sound

  Oppgave knyttet til stavemønsteret og lyden th.

 • Hobbies

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find the th-sound

  Oppgave knyttet til stavemønsteret og lyden th.

 • Pets

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Tongue twister

  Øv på lydene s og z.

 • Hobbies

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Tongue twister

  Tungekrøller med lyd og stavemønster th.

 • Beach Cleanup Day

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Tongue Twister

  Hør og lytt til Zoom sin "tongue twister" til sh-lyden.

 • The Tomb of King Tut

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find the words that sound alike

  Oppgave knyttet til lyd og stavemønster.

 • The Witches

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Tongue twister

  Tungevrider knyttet til /v/ og /w/.

 • The Witches

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Sort the words

  Sorteringsoppgave knyttet til v og w.

 • Consonants and blends

  Quest 5–7

  Artikkel

  / v /

  Words with the /v/-sound.

 • Consonants and blends

  Quest 5–7

  Artikkel

  / kw /

  Words with the /kw/-sound.

 • Diphthongs

  Quest 5–7

  Artikkel

  /ɔɪ/

  Tongue twister with the /ɔɪ/-sound.

 • Diphthongs

  Quest 5–7

  Artikkel

  /ai/

  Tongue twister with the /ai/-sound.

 • Short vowels

  Quest 5–7

  Artikkel

  /  ʊ  /

  Words with the short vowel sound /u/.

 • Diphthongs

  Quest 5–7

  Artikkel

  / ɪə/

  Words with the /ɪə/-sound.

 • Long vowels

  Quest 5–7

  Artikkel

  / u: /

  Words with the long /u:/-sound.

 • Long vowels

  Quest 5–7

  Artikkel

  / ɔ: /

  Words with the /ɔ:/-sound.

 • Diphthongs

  Quest 5–7

  Artikkel

  /eə/

  Words with the /eə/-sound.

 • Long vowels

  Quest 5–7

  Artikkel

  / u: /

  Tongue twister with the long /u:/-sound.

 • Diphthongs

  Quest 5–7

  Artikkel

  /ei/

  Text with the /ei/-sound.

 • Short vowels

  Quest 5–7

  Artikkel

  /  e  /

  Words with the short vowel e.

1234

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)