Til hovedinnhold

Søk

167 treff

 • Linking words
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Linking words

  Et læringsløp med oppgaver til bindeordene and, but, so, or, because, if, after, that.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Activity

  Make up questions with to do.

 • Prepositions of Time and Place
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future
  Quest 5–7
  Læringsløp
  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Songs
  Quest 5–7
  Artikkel
  Tricky Verbs Rap

  Sangen "Tricky Verbs Rap".

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Write the correct preposition

  Skriv preposisjonene du ser på bildet.

 • Punctuation
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Punctuation

  Læringsløp om tegnsetting.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Complete the pattern

  Oppgave som øver gradbøying av adjektiv.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Irregular verbs

  Tekst om uregelrette verb i preteritum.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Adjective story

  Aktivitet "Adjective story".

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Prepositions

  Prepositions tell us where something or someone is.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular or irregular verb?

  Oppgave om verb i preteritum.

 • Mio
  Store spørsmål 1-4
  Læringsløp
  Mio

  Læringsløpet "Mio" i temaet "Hva gjør vi?"Læringsløpet "Mio" i temaet "Hva gjør vi?"

  En gutt som smiler.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)