Til hovedinnhold

Søk

167 treff

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Get started

  Førlesingsoppgave til there is/are.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Adjectives and Prepositions

  Læringsløp om adjektiv og preposisjoner.Læringsløp om adjektiv og preposisjoner.

 • Some or Any?
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Some or Any?

  Grammatikkartikkel om bruken av some og any .Grammatikkartikkel om bruken av some og any .

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Adjectives

  Adjectives tell us something about what nouns are like or how they look.

 • Songs
  Quest 5–7
  Artikkel
  Nouns Song

  Sangen "Nouns Song".

 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Talking partners – Nouns

  Choose two tasks.  Mime ten nouns.  Choose a song you like. Find all the nouns in the lyrics.  Look around you. Write down nouns you see.  Explain what a noun is.   

 • The Sutton Hoo Treasure
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a list of what they found

  Oppgaven øver elevene i å kjenne igjen entall og flertallsformer.  

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Choose the correct form of the adjective

  Oppgave som øver bruk av adjektiver i setninger.

 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Nouns and Articles

  Læringsløp om substantiv og artikler.Læringsløp om substantiv og artikler.

 • Verbs in the past tense and the present perfect
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Present Perfect

  Grammatikkartikkel om presens perfektum i engelsk.

 • Simple Present and Present Progressive
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Simple Present and Present Progressive

  Artikkel om presens og presens samtidsform på engelsk.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Sort the nouns and the verbs.

  Trekk ordene til riktig kategori.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Opposite adjectives

  Oppgave som øver antonymer og adjektiv.

 • Reduce, Reuse and Recycle
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the Verbs and Nouns

  Oppgave hvor elevene skal finne verb og substantiv.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Choose the correct words

  Oppgave til There is/are.

 • Asking and Answering Questions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Asking and Answering Questions

  En grammatikkartikkel om ulike måter å stille spørsmål på på engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Verbs in the Past Tense

  Læringsløp som introduserer preteritum på engelsk.Læringsløp som introduserer preteritum på engelsk.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Personal Pronouns

  Øv på personlige pronomen.Øv på personlige pronomen.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)