Hopp til hovedinnhold

Søk

96 treff

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • To Have and To Do

  Quest 5–7

  Læringsløp

  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • Prepositions of Time and Place

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future

  Quest 5–7

  Læringsløp

  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

 • Nouns and Articles

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Nouns Song

  Sang om substantiv.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • To Have and To Do

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Activity

  Make up questions with to do.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Complete the pattern

  Oppgave som øver gradbøying av adjektiv.

 • Punctuation

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Punctuation

  Læringsløp om tegnsetting.

 • Songs

  Quest 5–7

  Artikkel

  Tricky Verbs Rap

  Sangen "Tricky Verbs Rap".

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)