Til hovedinnhold

Søk

363 treff

 • Kjøp og salg
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Kjøp og salg

  Læringsmål

 • Sparing og lån
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Sparing og lån

  Læringsmål

 • Utforskende arbeid
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
 • Tu sais : Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ?
  Salut 8–10
  Læringsløp
 • Pytagoras’ setning
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Pytagoras’ setning

  I dette læringsløpet utforsker elevene Pytagoras' setning. Vi jobber med å se på sammenhengen mellom arealene vi får ved å lage kvadrater med sidene i trekantene som sidelengder, vi ser at vi kan avgjøre om en trekant er rettvinklet ved å bruke den omvendte setningen til Pytagoras' setning, og vi bruker setningen til å finne sidelengder i rettvinklede trekanter.  Hvis vi skal jobbe med eksakte verdier for sidelengdene, kommer vi borti regning med kvadratrøtter. Nå får vi bruk for det vi lærte om kvadratrøtter på 8. trinn. I Terrengløypa har vi lagt inn eksempel og oppgaver som innebærer forenkling av uttrykk med kvadratrøtter.I dette læringsløpet utforsker elevene Pytagoras' setning. Vi jobber med å se på sammenhengen mellom arealene vi får ved å lage kvadrater med sidene i trekantene som sidelengder, vi ser at vi kan avgjøre om en trekant er rettvinklet ved å bruke den omvendte setningen til Pytagoras' setning, og vi bruker setningen til å finne sidelengder i rettvinklede trekanter.  Hvis vi skal jobbe med eksakte verdier for sidelengdene, kommer vi borti regning med kvadratrøtter. Nå får vi bruk for det vi lærte om kvadratrøtter på 8. trinn. I Terrengløypa har vi lagt inn eksempel og oppgaver som innebærer forenkling av uttrykk med kvadratrøtter.

 • Å lage matematiske modeller
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Å lage matematiske modeller

  Beskrive praktiske situasjoner med en graf og en verditabell , og kunne hente ut informasjon fra dem. Forklare hva som menes med en matematisk modell . Gjenkjenne praktiske situasjoner der en lineær modell eller en eksponentiell modell kan brukes. Lage enkle matematiske modeller ut fra målte tall eller statistikk.

 • Sources, Quotes and References
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Sources, Quotes and References

  This writing lesson teaches you to evaluate source reliability to use quotes and references

 • Trinn 1: Å forenkle algebraiske uttrykk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Trinn 1: Å forenkle algebraiske uttrykk

  Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.8. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 1.Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.8. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 1.

 • Brøk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Brøk

  Læringsløp hvor vi jobber med å regne med brøk i fire regnearter, beskrive regneregler for brøk med variabler, bruke primtallsfaktorisering for å finne fellesnevner og utforske og forklare på ulike måter hvordan brøker multipliseres og divideres.Læringsløp hvor vi jobber med å regne med brøk i fire regnearter, beskrive regneregler for brøk med variabler, bruke primtallsfaktorisering for å finne fellesnevner og utforske og forklare på ulike måter hvordan brøker multipliseres og divideres.

 • Punktum
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Punktum

  Punktum setter vi på slutten av setningen. Vi setter punktum fordi vi vil ha et kort stopp som er mer enn en kommapause. Punktum setter vi på slutten av setningen. Vi setter punktum fordi vi vil ha et kort stopp som er mer enn en kommapause. 

 • Language Work – Adjectives
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Language Work – Adjectives

  Adjektiv er ord som beskriver substantiv, altså som beskriver ting eller personer. He is a strong boy. The fish was cold and stiff .

 • Forholdstrekanten
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Forholdstrekanten

  LæringsmålLæringsmål

 • Programmering
  Programmering
  Læringsløp
  Programmering

  I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. 

  Blå bakgrunn med hvite piksler.
 • Vinkler i mangekanter
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Vinkler i mangekanter

  I dette læringsløpet skal dere forklare begrepene nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler, og kjenne til egenskaper ved dem, begrunne at vinkelsummen i en trekantalltid er 180° og utforske og begrunne hva vinkelsummen er i en vilkårlig mangekant.I dette læringsløpet skal dere forklare begrepene nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler, og kjenne til egenskaper ved dem, begrunne at vinkelsummen i en trekantalltid er 180° og utforske og begrunne hva vinkelsummen er i en vilkårlig mangekant.

 • Terminprøve vår 2021
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Terminprøve vår 2021

  About Making a Difference – Dedication – Inspiration – Lead by Example

 • Oppstart - Norge – fra fattigdom til velstand
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Norge – fra fattigdom til velstand

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne forklare hvordan endringer i samfunnet har påvirket levealder og barnefødsler forklare årsaker til innvandring til og utvandring fra Norge gi eksempler på hvordan teknologi har påvirket levekårene i Norge forklare hva som kjennetegner velferdsstaten i Norge reflektere over noen av utfordringene velferdsstaten står overfor

 • Oppstart - Identitet – hvem er vi?
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Identitet – hvem er vi?

  I dette temaet skal du kunne reflektere over hvem du er reflektere over hvordan identitet formes drøfte ulike perspektiver på identitetsutvikling utforske hva som kan bidra til respekt og toleranse for at vi alle er ulike Identiteten din er like unik som fingeravtrykket ditt. Mens fingeravtrykket ditt er skapt av gener, skapes identiteten din av mye mer.

 • Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller

  Etter å ha jobbet med temaet skal du kunne forklare og gi eksempler på hva som påvirker levekår sammenligne forskjellige levekår i verden i dag forklare forskjellen på levekår og livskvalitet presentere hvordan FNs bærekraftsmål kan bidra til en bærekraftig utvikling Hva tenker du når du ser dette bildet fra et nabolag i Johannesburg i Sør-Afrika?

 • Oppstart - Ressurser i Norge – hvordan bruke dem bærekraftig?
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Ressurser i Norge – hvordan bruke dem bærekraftig?

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne forklare hvordan menneskene i Norge har utnyttet ressursene, og hvordan det har påvirket samfunnet vårt diskutere hva som er bærekraftig ressursbruk, og hva som ikke er det gi eksempler på at ressursene har vært viktige for at vi kan bo spredt i Norge utforske hvordan vi kan utnytte ressursene våre i framtiden gi eksempler på hvordan vi kan engasjere oss i miljøspørsmål I Reine i Lofoten har de levd av fisk i hundrevis av år. Oljeutvinning kan gi arbeidsplasser og inntekter til kommunen, men utvinningen kan også få alvorlige miljøkonsekvenser.

 • Oppstart - Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne gjøre rede for hvordan arbeidere har kjempet for rettighetene sine forklare hva arbeidsmiljøloven er, og diskutere hva den betyr for oss i dag reflektere over hvorfor arbeideres levekår har endret seg over tid, og hvorfor de er ulike i forskjellige land utforske hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet i dag, spesielt for ungdom Bildet er tatt på Etterstad i Kristiania (Oslo) høsten 1889. Fyrstikkarbeiderne streiket for å få litt bedre lønn og litt bedre forhold på arbeidsplassen.

12345...19

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)