Til hovedinnhold

Søk

28 treff

 • Oppstart - Norge – fra fattigdom til velstand
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Norge – fra fattigdom til velstand

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne forklare hvordan endringer i samfunnet har påvirket levealder og barnefødsler forklare årsaker til innvandring til og utvandring fra Norge gi eksempler på hvordan teknologi har påvirket levekårene i Norge forklare hva som kjennetegner velferdsstaten i Norge reflektere over noen av utfordringene velferdsstaten står overfor

 • Oppstart - Identitet – hvem er vi?
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Identitet – hvem er vi?

  I dette temaet skal du kunne reflektere over hvem du er reflektere over hvordan identitet formes drøfte ulike perspektiver på identitetsutvikling utforske hva som kan bidra til respekt og toleranse for at vi alle er ulike Identiteten din er like unik som fingeravtrykket ditt. Mens fingeravtrykket ditt er skapt av gener, skapes identiteten din av mye mer.

 • Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller

  Etter å ha jobbet med temaet skal du kunne forklare og gi eksempler på hva som påvirker levekår sammenligne forskjellige levekår i verden i dag forklare forskjellen på levekår og livskvalitet presentere hvordan FNs bærekraftsmål kan bidra til en bærekraftig utvikling Hva tenker du når du ser dette bildet fra et nabolag i Johannesburg i Sør-Afrika?

 • Oppstart - Ressurser i Norge – hvordan bruke dem bærekraftig?
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Ressurser i Norge – hvordan bruke dem bærekraftig?

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne forklare hvordan menneskene i Norge har utnyttet ressursene, og hvordan det har påvirket samfunnet vårt diskutere hva som er bærekraftig ressursbruk, og hva som ikke er det gi eksempler på at ressursene har vært viktige for at vi kan bo spredt i Norge utforske hvordan vi kan utnytte ressursene våre i framtiden gi eksempler på hvordan vi kan engasjere oss i miljøspørsmål I Reine i Lofoten har de levd av fisk i hundrevis av år. Oljeutvinning kan gi arbeidsplasser og inntekter til kommunen, men utvinningen kan også få alvorlige miljøkonsekvenser.

 • Oppstart - Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne gjøre rede for hvordan arbeidere har kjempet for rettighetene sine forklare hva arbeidsmiljøloven er, og diskutere hva den betyr for oss i dag reflektere over hvorfor arbeideres levekår har endret seg over tid, og hvorfor de er ulike i forskjellige land utforske hvilke rettigheter som gjelder i arbeidslivet i dag, spesielt for ungdom Bildet er tatt på Etterstad i Kristiania (Oslo) høsten 1889. Fyrstikkarbeiderne streiket for å få litt bedre lønn og litt bedre forhold på arbeidsplassen.

 • Oppstart - Klimaendringer - hva kan vi gjøre?
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Klimaendringer - hva kan vi gjøre?

  Etter å jobbet med dette temaet skal du kunne vite forskjellen på vær, klima og klimaendringer gi noen eksempler på hvordan klimaendringer og ekstremvær rammer gi noen eksempler på hvordan vi kan tilpasse samfunnet til endringene forklare hvordan vi kan redusere verdens klimagassutslipp Bangladesh ligger lavt og er derfor svært utsatt for klimaendringer. Ekstremvær har ført til at mange har mistet alt de eier og blitt klimaflyktninger. Hva tenker du når du ser dette bildet?

 • Oppstart - Verdens befolkning – demografi og migrasjon
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Verdens befolkning – demografi og migrasjon

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne gjøre rede for hvordan levekår henger sammen med et lands geografiske, historiske og politiske forhold forklare hvordan levekår kan påvirke fruktbarhet og dødelighet i verden i dag forklare ulike årsaker til at mennesker velger å flytte I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Dette bildet er fra et tett befolket nabolag i Hongkong, Kina. Hvorfor tror du så mange velger å bosette seg i byer?

 • Oppstart - Bærekraftig ressursbruk i verden – utfordringer og muligheter
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Bærekraftig ressursbruk i verden – utfordringer og muligheter

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne vise hvordan teknologi kan både bidra til og hindre bærekraftig utvikling gi noen eksempler på urfolks rettigheter knyttet til ressurser og landområder peke på konflikter mellom ulike sider ved bærekraftig utvikling presentere tiltak som kan gjøre ressursbruken i verden mer bærekraftig Dette bildet er fra regnskogen Amazonas i Brasil. Hva tenker du når du ser dette bildet?

 • Oppstart - Bærekraftig utvikling – vår felles framtid
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Bærekraftig utvikling – vår felles framtid

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne forklare begrepet bærekraftig utvikling gi eksempler på at økonomiske interesser og natur kan stå i konflikt med hverandre gi eksempler på at enkeltmennesker, teknologi og samfunnet kan gjøre noe for å få til bærekraftig utvikling komme med forslag til hva som kan gjøres for å skape mer bærekraftige samfunn

 • Oppstart - Demokrati i praksis – medvirkning og engasjement
  Arena 8–10
  Læringsløp
  Oppstart - Demokrati i praksis – medvirkning og engasjement

  Etter å ha jobbet med dette temaet skal du kunne vite hvordan du kan være med på å påvirke politiske beslutninger beskrive ulike former for samarbeid, medvirkning og deltakelse i samfunnet forstå hvorfor deltakelse og medvirkning er viktig for et demokrati delta i diskusjoner på en demokratisk måte ha innsikt i hvordan sosiale medier kan brukes for deltakelse og medvirkning

 • Salut, Gente, Leute – året rundt
  Gente 8–10
  Læringsløp
  Salut, Gente, Leute – året rundt

  I august sparker vi språklæringen i gang med en opp og stå-festival. Bli inspirert på tvers av språkfagene, lær av hverandre og ha det moro i skolegården med fransk, tysk og spansk. Hver måned publiserer vi nye aktiviteter som egner seg til å jobbe sammen på tvers av språkfagene. 

 • Med pennen som våpen
  Ukraina
  Læringsløp
  Med pennen som våpen

  Torsdag 24. februar gikk Russland til krig mot nabolandet Ukraina. I kriger og kriser blir ord viktige, og mange forfattere har brukt pennen som våpen i møte med krigens redsler.Torsdag 24. februar gikk Russland til krig mot nabolandet Ukraina. I kriger og kriser blir ord viktige, og mange forfattere har brukt pennen som våpen i møte med krigens redsler.

 • Krig
  Ukraina
  Læringsløp
  Krig

  Hva er egentlig en krig? Og hva kan være grunner til at krig oppstår? I dette læringsløpet skal du lære om ulike typer kriger og årsaker til at krig oppstår. Hva er egentlig en krig? Og hva kan være grunner til at krig oppstår? I dette læringsløpet skal du lære om ulike typer kriger og årsaker til at krig oppstår. 

 • Hva vet dere om å flykte?
  Ukraina
  Læringsløp
  Hva vet dere om å flykte?

  I dette læringsløpet skal dere snakke sammen om tekst, bilder og spørsmål og finne ut hva dere kan om temaet fra før. Dere skal også snakke sammen om hva dere skal lære når dere arbeider videre med temaet.I dette læringsløpet skal dere snakke sammen om tekst, bilder og spørsmål og finne ut hva dere kan om temaet fra før. Dere skal også snakke sammen om hva dere skal lære når dere arbeider videre med temaet.

 • Hva vet dere om konflikter?
  Ukraina
  Læringsløp
  Hva vet dere om konflikter?

  I dette læringsløpet skal dere snakke sammen om tekst, bilder og spørsmål og finne ut hva dere kan om temaet fra før. Dere skal også snakke sammen om hva dere skal lære når dere arbeider videre med temaet.I dette læringsløpet skal dere snakke sammen om tekst, bilder og spørsmål og finne ut hva dere kan om temaet fra før. Dere skal også snakke sammen om hva dere skal lære når dere arbeider videre med temaet.

 • På flukt fra eget hjem
  Ukraina
  Læringsløp
  På flukt fra eget hjem

  Hva vil det si å være på flukt? Hvorfor flykter mennesker fra hjemmene sine, tror du? Hva vil det si å være på flukt? Hvorfor flykter mennesker fra hjemmene sine, tror du? 

 • Konflikt
  Ukraina
  Læringsløp
  Konflikt

  I dette læringsløpet skal du lære om ulike typer . Du skal utforske hvordan konflikter kan oppstå og hvordan man kan løse konflikter i ulike situasjoner.I dette læringsløpet skal du lære om ulike typer . Du skal utforske hvordan konflikter kan oppstå og hvordan man kan løse konflikter i ulike situasjoner.

 • Hvor går grensa for hatefulle ytringer og rasisme?
  Ytringsfrihet
  Læringsløp
  Hvor går grensa for hatefulle ytringer og rasisme?

  I denne oppgaven skal du utforske ytringsparagrafen og problemstillinger knyttet til hatefulle ytringer.I denne oppgaven skal du utforske ytringsparagrafen og problemstillinger knyttet til hatefulle ytringer.

 • Ytringsfrihetens pris
  Ytringsfrihet
  Læringsløp
  Ytringsfrihetens pris

  Hva skjer når ytringsfriheten blir truet av hets?Hva skjer når ytringsfriheten blir truet av hets?

 • Cancel Culture vs. Free Speech
  Ytringsfrihet
  Læringsløp
  Cancel Culture vs. Free Speech

  What is cancel culture? Does free speech include a right to cause offence? How are people being cancelled? Who and what is threatened by cancel culture?  On the following pages you will work with these questions and more.What is cancel culture? Does free speech include a right to cause offence? How are people being cancelled? Who and what is threatened by cancel culture?  On the following pages you will work with these questions and more.

12

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)