Til hovedinnhold

Søk

114 treff

 • Kjøp og salg
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Kjøp og salg

  Læringsmål

 • Sparing og lån
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Sparing og lån

  Læringsmål

 • Utforskende arbeid
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
 • Pytagoras’ setning
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Pytagoras’ setning

  I dette læringsløpet utforsker elevene Pytagoras' setning. Vi jobber med å se på sammenhengen mellom arealene vi får ved å lage kvadrater med sidene i trekantene som sidelengder, vi ser at vi kan avgjøre om en trekant er rettvinklet ved å bruke den omvendte setningen til Pytagoras' setning, og vi bruker setningen til å finne sidelengder i rettvinklede trekanter.  Hvis vi skal jobbe med eksakte verdier for sidelengdene, kommer vi borti regning med kvadratrøtter. Nå får vi bruk for det vi lærte om kvadratrøtter på 8. trinn. I Terrengløypa har vi lagt inn eksempel og oppgaver som innebærer forenkling av uttrykk med kvadratrøtter.I dette læringsløpet utforsker elevene Pytagoras' setning. Vi jobber med å se på sammenhengen mellom arealene vi får ved å lage kvadrater med sidene i trekantene som sidelengder, vi ser at vi kan avgjøre om en trekant er rettvinklet ved å bruke den omvendte setningen til Pytagoras' setning, og vi bruker setningen til å finne sidelengder i rettvinklede trekanter.  Hvis vi skal jobbe med eksakte verdier for sidelengdene, kommer vi borti regning med kvadratrøtter. Nå får vi bruk for det vi lærte om kvadratrøtter på 8. trinn. I Terrengløypa har vi lagt inn eksempel og oppgaver som innebærer forenkling av uttrykk med kvadratrøtter.

 • Å lage matematiske modeller
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Å lage matematiske modeller

  Beskrive praktiske situasjoner med en graf og en verditabell , og kunne hente ut informasjon fra dem. Forklare hva som menes med en matematisk modell . Gjenkjenne praktiske situasjoner der en lineær modell eller en eksponentiell modell kan brukes. Lage enkle matematiske modeller ut fra målte tall eller statistikk.

 • Trinn 1: Å forenkle algebraiske uttrykk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Trinn 1: Å forenkle algebraiske uttrykk

  Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.8. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 1.Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.8. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 1.

 • Brøk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Brøk

  Læringsløp hvor vi jobber med å regne med brøk i fire regnearter, beskrive regneregler for brøk med variabler, bruke primtallsfaktorisering for å finne fellesnevner og utforske og forklare på ulike måter hvordan brøker multipliseres og divideres.Læringsløp hvor vi jobber med å regne med brøk i fire regnearter, beskrive regneregler for brøk med variabler, bruke primtallsfaktorisering for å finne fellesnevner og utforske og forklare på ulike måter hvordan brøker multipliseres og divideres.

 • Forholdstrekanten
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Forholdstrekanten

  LæringsmålLæringsmål

 • Programmering
  Programmering
  Læringsløp
  Programmering

  I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. I dette læringsløpet skal du lære mer om hva programmering er, ved å bli kjent med noen viktige begreper. 

  Blå bakgrunn med hvite piksler.
 • Vinkler i mangekanter
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Vinkler i mangekanter

  I dette læringsløpet skal dere forklare begrepene nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler, og kjenne til egenskaper ved dem, begrunne at vinkelsummen i en trekantalltid er 180° og utforske og begrunne hva vinkelsummen er i en vilkårlig mangekant.I dette læringsløpet skal dere forklare begrepene nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler, og kjenne til egenskaper ved dem, begrunne at vinkelsummen i en trekantalltid er 180° og utforske og begrunne hva vinkelsummen er i en vilkårlig mangekant.

 • Lineære funksjoner
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Lineære funksjoner

  Beskrive hva som kjennetegner lineære funksjoner , og gjøre om mellom ulike representasjoner. Lage funksjonsuttrykk og verditabeller , og tegne grafen til lineære funksjoner. Finne stigningstall og konstantledd på ulike måter, og kunne forklare hva de representerer i praktiske situasjoner. Beskrive proporsjonale funksjoner og regne ut gjennomsnittsfart .

 • Trinn 9: Multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Trinn 9: Multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner

  Her skal du jobbe med multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner.Her skal du jobbe med multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner.

 • Trinn 7: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker, parenteser og potenser
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Trinn 7: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker, parenteser og potenser

  Her skal du jobbe med å forenkle uttrykk med brøker, parenteser og potenser.Her skal du jobbe med å forenkle uttrykk med brøker, parenteser og potenser.

 • Likninger i praktiske situasjoner
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Likninger i praktiske situasjoner

  Læringsløp hvor vi jobber med å lage og løse likninger som beskriver praktiske situasjoner og å finne praktiske situasjoner som passer til likninger.Læringsløp hvor vi jobber med å lage og løse likninger som beskriver praktiske situasjoner og å finne praktiske situasjoner som passer til likninger.

 • Sentralmål og spredningsmål
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Sentralmål og spredningsmål

  I dette læringsløpet skal dere regne ut gjennomsnitt, median og variasjonsbredde.I dette læringsløpet skal dere regne ut gjennomsnitt, median og variasjonsbredde.

 • Vekstfaktor
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Vekstfaktor

  Læringsmål Regne med prosentvis endring . Forklare hva vekstfaktor er, og bruke vekstfaktor i beregninger. Regne med gjentatte prosentvise endringer .Læringsmål Regne med prosentvis endring . Forklare hva vekstfaktor er, og bruke vekstfaktor i beregninger. Regne med gjentatte prosentvise endringer .

 • Parenteser i algebraiske uttrykk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Parenteser i algebraiske uttrykk

  I dette læringsløpet skal vi utforske oppløsing av parenteser ved hjelp av rektangler, figurtall og regnefortellinger og forenkle algebraiske uttrykk som inneholder parenteser.I dette læringsløpet skal vi utforske oppløsing av parenteser ved hjelp av rektangler, figurtall og regnefortellinger og forenkle algebraiske uttrykk som inneholder parenteser.

 • Forenkling av algebraiske uttrykk
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Forenkling av algebraiske uttrykk

  Læringsløp hvor vi jobber med å utforske hvordan vi kan forenkle algebraiske uttrykk og å forenkle algebraiske uttrykk ved å trekke sammen ledd av samme type.Læringsløp hvor vi jobber med å utforske hvordan vi kan forenkle algebraiske uttrykk og å forenkle algebraiske uttrykk ved å trekke sammen ledd av samme type.

 • Desimaltall
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Desimaltall

  Læringsløp hvor vi jobber med å gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent, bruke ulike strategier for regning med desimaltall i fire regnearter og å forklare hva overslag er og gjøre overslag.Læringsløp hvor vi jobber med å gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent, bruke ulike strategier for regning med desimaltall i fire regnearter og å forklare hva overslag er og gjøre overslag.

 • Areal og omkrets av sirkler og sirkelsektorer
  Matemagisk 8–10
  Læringsløp
  Areal og omkrets av sirkler og sirkelsektorer

  I dette læringsløpet lærer dere å utforske og argumentere for formlene for areal av sirkler og sirkelsektorer og regne ut areal og omkrets av sirkler, sirkelsektorer og sammensatte figurer.I dette læringsløpet lærer dere å utforske og argumentere for formlene for areal av sirkler og sirkelsektorer og regne ut areal og omkrets av sirkler, sirkelsektorer og sammensatte figurer.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)