Til hovedinnhold

Søk

214 treff

 • Etikk
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Store spørsmål 8–10
  Store spørsmål 8–10
  Produkt
 • Skolestartpakke
  Store spørsmål 8–10
  Innholdspakke
  Skolestartpakke

  Velkommen tilbake etter sommerferien. Hva er tro for noe egentlig? Kan det være bra å tro på noe eller noen? Og hvor langt er du villig til å gå for å få fram sannheten? 

 • Godt grep
  Store spørsmål 8–10
  Innholdspakke
  Godt grep

  Her finner du "Godt grep"-opplegg.

 • Skolestartpakke
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Filosofi
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Etikk
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Skolestartpakke
  Store spørsmål 8–10
  Artikkel
  Har alle mennesker noe de tror på?

  Hva vil de si å tro? Handler det bare om religion, eller handler det om mer enn som så? Er det viktig å ha noe eller noen å tro på? Tror du på noe? 

  Publikum på en konsert holder hendene formet som et hjerte.
 • Skolestartpakke
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Jesus og evangeliene
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Skolestartpakke
  Store spørsmål 8–10
  Artikkel
  Kan vi lyve for å få fram sannheten?

  Hvor langt er du villig til å gå for å få fram sannheten? Er du villig til å sladre? Til å bli upopulær? Til å sette vennskap på spill? Til å bryte loven? Kan du være villig til å lyve for å få fram sannheten?

 • Humanisme
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Kristendommen
  Store spørsmål 8–10
  Innholdspakke
  Kristendommen

  Her finner du forskjellige tekster fra kristendommen.

 • Lærerens digitalbok
  Store spørsmål 8–10
  Innholdspakke
  Lærerens digitalbok

  Lærerens digitalbok

 • Etikk
  Store spørsmål 8–10
  Litterær tekst
  Det gode liv - verdier

  Når vi gjør det som vi mener er godt og riktig i livet, så gjør vi det ut fra de verdiene som er viktig for oss. Det kan være materielle verdier, som penger og god økonomi, og verdier som ikke kan kjøpes for penger, som kjærlighet, trygghet og vennskap.

 • Filosofi
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • I begynnelsen var fortellingen
  Store spørsmål 8–10
  Video
 • Hinduismen
  Store spørsmål 8–10
  Artikkel
  Hinduismen

  Hinduismen er den eldste av verdensreligionene. I dag bor hinduer over hele verden, men flest bor det i India. Der har religionen sine røtter. Hinduismen er et resultat av møter mellom mange folkegrupper over lang tid. Derfor har den blitt svært mangfoldig. I India finnes det templer nesten overalt. Noen er ikke større enn små skap i veikanten, andre er hele tempelbyer som er lagd for at gudene kan bo der. I templene er det statuer av guder, og på veggene er det relieffer av hendelser fra mytene. Innerst, i et lite, mørkt rom, er det en høytidelig stemning. Der står statuen av hovedguden, klargjort og pyntet til puja.

 • Årsplaner
  Store spørsmål 8–10
  Innholdspakke
  Årsplaner

  Her er et forslag til årsplaner for hvert klassetrinn

 • Fleksibelt innhold
  Store spørsmål 8–10
  Artikkel
  Tilleggsmateriale: Kan vi lyve for å få frem sannheten?

  Vi lever i en verden der strømmen av informasjon er stor. Spesielt på sosiale medier kan det være vanskelig å skille mellom hva som er sant og hva som er usant. Hva om sannheten er så vanskelig å få fram at en må lyve for å få det til? Kan det tenkes situasjoner der det er greit?   Undervisningsopplegget dekker deler av disse målene fra fagfornyelsen: Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning. Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn. Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

12345...11

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)