Hopp til hovedinnhold

Søk

113 treff

 • Algebraisk løsningsmetode for likninger

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Algebraisk løsningsmetode for likninger

  Læringsløp hvor vi jobber med å forklare hva en likning er og å løse likninger ved tegning og resonnering, og ved algebraisk løsningsmetode.Læringsløp hvor vi jobber med å forklare hva en likning er og å løse likninger ved tegning og resonnering, og ved algebraisk løsningsmetode.

 • micro:bit

  Programmering

  Læringsløp

  micro:bit

  I dette læringsløpet blir du kjent med den lille datamaskinen med de enorme mulighetene! I dette læringsløpet blir du kjent med den lille datamaskinen med de enorme mulighetene! 

 • Negative tall

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Negative tall

  Læringsløp hvor vi jobber med å utforske og begrunne regneregler for negative tall, og å regne med negative tall i de fire regneartene.Læringsløp hvor vi jobber med å utforske og begrunne regneregler for negative tall, og å regne med negative tall i de fire regneartene.

 • Statistikk

  Programmering

  Læringsløp

  Statistikk

  I dette læringsløpet skal du lære om statistikk.I dette læringsløpet skal du lære om statistikk.

 • Velkommen til Matemagisk

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Velkommen til Matemagisk

  Matemagisk legger til rette for at elevene får være aktive, utforske og oppdage matematiske sammenhenger. Vi ønsker at elevene skal snakke matte med hverandre, utvikle forståelse og bli gode problemløsere. Læremidlet legger opp til at elevene kan samarbeide om matematikken. Gjennom læremidlet møter elevene et mangfold av utforskende oppgaver, snakke matte oppgaver, spill, aktiviteter og oppgaver knyttet til elevenes hverdag. 

 • Velkommen til Matemagisk

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Velkommen til Matemagisk

  Matemagisk legger til rette for at elevene får være aktive, utforske og oppdage matematiske sammenhenger. Vi ønsker at elevene skal snakke matte med hverandre, utvikle forståelse og bli gode problemløsere. Læremidlet legger opp til at elevene kan samarbeide om matematikken. Gjennom læremidlet møter elevene et mangfold av utforskende oppgaver, snakke matte oppgaver, spill, aktiviteter og oppgaver knyttet til elevenes hverdag. 

 • Regnestrategier

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Regnestrategier

  I dette læringsløpet jobber vi med å bruke likhetstegnet riktig, bruke ulike regnestrategier i de fire regneartene, argumentere for valg av regnestrategier og forklare regnemåter og hente ut og bruke relevant informasjon fra tekst og tabeller.I dette læringsløpet jobber vi med å bruke likhetstegnet riktig, bruke ulike regnestrategier i de fire regneartene, argumentere for valg av regnestrategier og forklare regnemåter og hente ut og bruke relevant informasjon fra tekst og tabeller.

 • Trinn 5: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker og parenteser

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Trinn 5: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker og parenteser

  Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.44. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 5.Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.44. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 5.

 • Formlikhet og kongruens

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Formlikhet og kongruens

  I dette læringsløpet skal dere utforske og forklare formlikhet og kongruens.I dette læringsløpet skal dere utforske og forklare formlikhet og kongruens.

 • Eksponentialfunksjoner

  Fabel 8–10

  Læringsløp

  Eksponentialfunksjoner

  Forklare hva som kjennetegner situasjoner som kan beskrives med eksponentialfunksjoner . Forklare sammenhengen mellom vekstfaktor og funksjonsuttrykket til eksponentialfunksjoner. Utforske , beskrive og argumentere for sammenhengen mellom funksjonsuttrykket og grafen til en eksponentialfunksjon. Tegne grafen til eksponentialfunksjoner i GeoGebra, og kunne bruke den til å løse praktiske problemer .

 • Trinn 3: Å forenkle algebraiske uttrykk med parenteser

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Trinn 3: Å forenkle algebraiske uttrykk med parenteser

  Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til oppgave 19.27. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 3.Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til oppgave 19.27. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 3.

 • Trinn 4: Å løse likninger med parenteser

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Trinn 4: Å løse likninger med parenteser

  Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.30. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 4.Er du usikker på om du trenger å jobbe med dette trinnet? Hopp til siste oppgave 19.30. Hvis du får til den greit, trenger du ikke å gjøre de andre oppgavene på trinn 4.

 • Funksjonsmaskiner

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Funksjonsmaskiner

  LæringsmålLæringsmål

 • Trinn 9: Multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Trinn 9: Multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner

  Her skal du jobbe med multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner.Her skal du jobbe med multiplikasjon og divisjon av brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner.

 • Forenkling av algebraiske uttrykk

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Forenkling av algebraiske uttrykk

  Læringsløp hvor vi jobber med å utforske hvordan vi kan forenkle algebraiske uttrykk og å forenkle algebraiske uttrykk ved å trekke sammen ledd av samme type.Læringsløp hvor vi jobber med å utforske hvordan vi kan forenkle algebraiske uttrykk og å forenkle algebraiske uttrykk ved å trekke sammen ledd av samme type.

 • Trinn 7: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker, parenteser og potenser

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Trinn 7: Å forenkle algebraiske uttrykk med brøker, parenteser og potenser

  Her skal du jobbe med å forenkle uttrykk med brøker, parenteser og potenser.Her skal du jobbe med å forenkle uttrykk med brøker, parenteser og potenser.

 • Volum og overflate av noen tredimensjonale figurer

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Volum og overflate av noen tredimensjonale figurer

  I dette læringsløpet skal dere sammenligne egenskaper ved tredimensjonale figurer, argumentere for formlene for volum og overflate av noen tredimensjonale figurer og bruke formler og på en systematisk måte regne ut volum og overflate av enkle og sammensatte tredimensjonale figurer.I dette læringsløpet skal dere sammenligne egenskaper ved tredimensjonale figurer, argumentere for formlene for volum og overflate av noen tredimensjonale figurer og bruke formler og på en systematisk måte regne ut volum og overflate av enkle og sammensatte tredimensjonale figurer.

 • Brøk

  Programmering

  Læringsløp

  Brøk

  I dette læringsløpet skal du lære om brøk.I dette læringsløpet skal du lære om brøk.

  Blå bakgrunn med hvite piksler.
 • Definisjoner og egenskaper

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Definisjoner og egenskaper

  Læringsmål: Definere og bruke begrepene normal og parallell linje .  Utforske egenskaper ved sirkler og bruke begreper i tilknytning til sirkler.  Navngi trekanter, firkanter og andre mangekanter, utforske og argumentere for egenskaper ved dem.  Tegne sirkler, vinkler, linjer og mangekanter i GeoGebra . Læringsmål: Definere og bruke begrepene normal og parallell linje .  Utforske egenskaper ved sirkler og bruke begreper i tilknytning til sirkler.  Navngi trekanter, firkanter og andre mangekanter, utforske og argumentere for egenskaper ved dem.  Tegne sirkler, vinkler, linjer og mangekanter i GeoGebra . 

 • Store talls lov

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Store talls lov

  Læringsmål Bruke programmering til å simulere tilfeldige utfall.  Utforske og kjenne til sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet.  Finne sannsynligheten i sammensatte forsøk med programmering . Læringsmål Bruke programmering til å simulere tilfeldige utfall.  Utforske og kjenne til sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet.  Finne sannsynligheten i sammensatte forsøk med programmering . 

  Hender som koder på en laptop med flytende fargerike og dekorative element flytende rundt.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)