Til hovedinnhold

24 treff

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Favorittdikt

    Har du et favorittdikt, et dikt som treffer deg? 

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Til ungdommen

    Tre døgn etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 samlet nesten 200 000 mennesker seg på Rådhusplassen i Oslo med roser i hendene.   

  • What Can You Do With a Football?
    Stages 8–10
    Læringsløp
    What Can You Do With a Football?

    Listen to the poem!   Listen to the poem!

  • What Can You Do With a Football?
    Stages 8–10
    Læringsløp
    What Can You Do With a Football?

    Everyone knows that you can kick a football. What else can you do with it? Unit Focus reading a poem using vocabulary related to sports writing a poem working with action verbs

  • What is a book
    Stages 8–10
    Læringsløp
    What is a book

    "The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go" - Dr. Seuss

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Skriv dikt selv

    Lytt til Sondre Justad, Musti og Ulf Risnes, og skriv et eget dikt på din dialekt. 

  • Sporty Family
    Stages 8–10
    Læringsløp
    Sporty Family

    This poem plays on the double meanings of words for sports. Unit Focus reading a poem working with puns using –ing nouns spelling and pronouncing words with silent letters

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Språklige virkemidler

    Se etter språklige bilder i diktet «Til ungdommen». Hvilken virkning har de?

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Å oppleve dikt

    Når vi leser eller lytter til dikt, må vi gi oss tid til å oppleve diktet. Kjenn etter: Hva sier diktet til deg? 

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Ensomhet

    Se på illustrasjonen. Hva syns du den forteller? Kjenner du igjen diktet i illustrasjonen?

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Hva er det med dikt?

    Dikt kan røre og berøre oss. Når dikt fremføres med innlevelse, kan de treffe oss ekstra godt. Den lyrikken vi møter mest av i hverdagen vår, er sanglyrikk.

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Dikt som forandrer liv

    Har du lest en bok som forandret livet ditt?

  • Lytt til ord og lyd
    Fabel 8–10
    Artikkel
    Tekst i kontekst

    Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» skrev han i 1936. Diktet ble til i en tid og en kontekst der Europa sto på randen av en ny krig.

  • Verdens befolkning
    Arena 8–10
    Artikkel
    Demografi – en beskrivelse av befolkningen

    Ordet demografi kommer fra de greske ordene demos, som betyr «folk», og grafein, som betyr «(be)skrive». Og det skal vi forsøke å gjøre her. Vi skal beskrive befolkningssituasjonen ulike steder i verden og undersøke hvordan endringer i levekår påvirker befolkningssituasjonen.   Ordet demografi kommer fra de greske ordene demos , som betyr «folk», og grafein, som betyr «(be)skrive». Og det skal vi forsøke å gjøre her. Vi skal beskrive befolkningssituasjonen ulike steder i verden og undersøke hvordan endringer i levekår påvirker befolkningssituasjonen.

  • Internasjonal handel
    Kjemi 1
    Artikkel
    En bærekraftig internasjonal handel

    Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet. Om vi skal klare å stoppe klimaendringene, må vi slutte å bruke så mye ikkefornybare ressurser, som olje, kull og gass, og gå over til fornybare energikilder, som vind-, sol- og havenergi. Samtidig må vi finne måter å bruke naturen på som ikke forurenser eller ødelegger den. Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet.

  • Fattigdom og rikdom i verden
    Arena 8–10
    Artikkel
    Sammendrag

    Levekår er de økonomiske og sosiale forholdene mennesker lever under. Levekår kan måles på ulike måter.

  • Energibruk og miljø – Filmer
    Ganas 1–2
    Video
  • Verdens befolkning
    Arena 8–10
    Artikkel
    En modell for levekår og befolkningsutvikling

    Bedring i levekårene har vist seg å ha den samme virkningen på befolkningen i mange land: Folk lever lenger og får færre barn. Samfunnsforskere har forsøkt å lage en modell som beskriver denne sammenhengen: den demografiske overgangsmodellen. Modellen viser hvordan fødsels- og dødsrater i et land endrer seg over tid. Bedring i levekårene har vist seg å ha den samme virkningen på befolkningen i mange land: Folk lever lenger og får færre barn. Samfunnsforskere har forsøkt å lage en modell som beskriver denne sammenhengen: den demografiske overgangsmodellen. Modellen viser hvordan fødsels- og dødsrater i et land endrer seg over tid. Vi ser at land går fra å ha høye fødsels- og dødsrater til tilsvarende lave rater etter hvert som økonomi og levekår blir bedre. Dette påvirker også befolkningsveksten i landet.

  • Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller
    Arena 8–10
    Læringsløp
    Oppstart - Fattigdom og rikdom i verden – store forskjeller

    Etter å ha jobbet med temaet skal du kunne forklare og gi eksempler på hva som påvirker levekår sammenligne forskjellige levekår i verden i dag forklare forskjellen på levekår og livskvalitet presentere hvordan FNs bærekraftsmål kan bidra til en bærekraftig utvikling Hva tenker du når du ser dette bildet fra et nabolag i Johannesburg i Sør-Afrika?

  • Tekstsamling
    Fabel 8–10
    Litterær tekst
    Voluspå

    «Voluspå», eller «volvens spådom», er et gudedikt fra Den eldre Edda. Diktet er mer enn tusen år gammelt og forteller om verdens skapelse og undergang slik det ble forklart i norrøn mytologi.

12

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)