Hopp til hovedinnhold

Søk

35 treff

 • Saktekster

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Pålogget

  Elevene leser teksten "Pålogget" av Marie Øvrum, og reflekterer rundt egen bruk av digitale medier. Elevene skriver også sin egen tekst om hvilken rolle mobiltelefonen spiller i deres liv. Elevene leser teksten "Pålogget" av Marie Øvrum, og reflekterer rundt egen bruk av digitale medier. Elevene skriver også sin egen tekst om hvilken rolle mobiltelefonen spiller i deres liv. 

 • Skjønnlitterære tekster

  Targets

  Artikkel

  Langt å gå

  Elevene leser og lytter til sangen "Langt å gå" av Klovner i kamp, og arbeider med oppgaver til sangen. 

 • Pålogget

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Før, nå og i fremtiden

  Elevene leser om digitale mediers utvikling, og reflekterer rundt hvordan teknologien har endret samfunnet. De skriver også en framtidshistorie om hvordan de tror bruken av digitale medier vil være. Elevene leser om digitale mediers utvikling, og reflekterer rundt hvordan teknologien har endret samfunnet. De skriver også en framtidshistorie om hvordan de tror bruken av digitale medier vil være. 

 • Saktekster

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Barnas tale

  Elevene leser og arbeider med appellformene etos, patos og logos med utgangspunkt i en tale. De skriver også sin egen tale ut fra kriterier.  Elevene leser og arbeider med appellformene etos, patos og logos med utgangspunkt i en tale. De skriver også sin egen tale ut fra kriterier.  

  Barnas tale_thumb.png
 • Skriv fortellinger

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Møter i fortellinger

  Elevene arbeider med ideer til møter som kan danne utgangspunkt for å skrive fortellinger i temaet "Skriv fortellinger" i Fabel 6. Elevene arbeider med ideer til møter som kan danne utgangspunkt for å skrive fortellinger i temaet "Skriv fortellinger" i Fabel 6. 

 • Pålogget

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Din egen dag

  Elevene skal skrive og reflektere rundt sin bruk av digitale medier i løpet av en dag. Elevene skal skrive og reflektere rundt sin bruk av digitale medier i løpet av en dag. 

 • Møt en forfatter

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Lag et intervju

  Tenk dere at dere kan intervjue hvem dere vil. Hvem vil dere intervjue? Bli enige om intervjuobjektet. Hva vil dere finne ut? Snakk sammen om hva dere tror intervjuobjektet kan fortelle dere om. Skriv spørsmålene til intervjuet sammen. Hva er viktig å tenke på når dere lager spørsmål noen skal svare på?

 • Saktekster

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Faen så stygt språk

  Elevene leser et leserinnlegg fra Sunnmørsposten om banning, og arbeider med oppgaver til teksten. Elevene skriver også sine meninger om språkbruk blant ungdom i dag. 

  Faen så stygt språk_thumb.png
 • Si meningen din

  Targets

  Artikkel

  Retorikk

  Elevene lærer om retorikk og de tre retoriske virkemidlene: etos, patos og logos. De velger også en påstand og skriver argumenter for påstanden de har valgt ved hjelp av etos, patos og logos.Elevene lærer om retorikk og de tre retoriske virkemidlene: etos, patos og logos. De velger også en påstand og skriver argumenter for påstanden de har valgt ved hjelp av etos, patos og logos.

 • Saktekster

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Vil du bli toller?

  Elevene leser intervju med to tollere som forteller om hvilke egenskaper som er viktige i tolleryrket. Elevene arbeider med oppgaver til teksten, og lager reklame for tollerutdanningen. Elevene leser intervju med to tollere som forteller om hvilke egenskaper som er viktige i tolleryrket. Elevene arbeider med oppgaver til teksten, og lager reklame for tollerutdanningen. 

  Vil du bli toller?_thumb.png
 • Si meningen din

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Hva kan Selma og Semir gjøre?

  Elevene møter Selma og Semir som begge to er i ulike situasjoner der de ønsker å overbevise andre om meningen sin. Elevene leser om situasjonene og kommer med forslag til løsninger. Elevene møter Selma og Semir som begge to er i ulike situasjoner der de ønsker å overbevise andre om meningen sin. Elevene leser om situasjonene og kommer med forslag til løsninger. 

 • Si meningen din

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Bli en god retoriker!

  Elevene leser om Semir som ønsker å overbevise moren om hva de skal spise til middag. De leser de tre ulike forsøkene Semir gjør for å overbevise moren, og skriver selv et fjerde forsøk der de bruker både etos, patos og logos for å overbevise. Elevene leser om Semir som ønsker å overbevise moren om hva de skal spise til middag. De leser de tre ulike forsøkene Semir gjør for å overbevise moren, og skriver selv et fjerde forsøk der de bruker både etos, patos og logos for å overbevise. 

 • Internasjonal handel

  Bokbussen RØD/BLÅ

  Artikkel

  En bærekraftig internasjonal handel

  Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet. Om vi skal klare å stoppe klimaendringene, må vi slutte å bruke så mye ikkefornybare ressurser, som olje, kull og gass, og gå over til fornybare energikilder, som vind-, sol- og havenergi. Samtidig må vi finne måter å bruke naturen på som ikke forurenser eller ødelegger den. Som vi har sett, er det flere sider ved dagens internasjonale handel ikke bærekraftig. Det innebærer at det vi gjør nå, er med på å ødelegge for neste generasjon. En av de største utfordringene verden står overfor i dag, er endringene i miljøet og klimaet.

 • Skjønnlitterære tekster

  Targets

  Artikkel

  Grimaser

  Elevene leser og lytter til sangen "Grimaser (Idiomer for idioter) av Kristoffer Cezinando Karlsen, og arbeider med oppgaver til sangen. 

 • Saktekster

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Tollrapport

  Elevene leser en autentisk tollrapport og arbeider med oppgaver til denne. De skriver også sin egen tollrapport ut i fra et tenkt tilfelle. Elevene leser en autentisk tollrapport og arbeider med oppgaver til denne. De skriver også sin egen tollrapport ut i fra et tenkt tilfelle. 

  Tollrapport_thumb.png
 • Delta

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Verv medlemmer!

  Elevene samarbeider om å lage en film som har formål å verve medlemmer til en valgfri organisasjon. Elevene samarbeider om å lage en film som har formål å verve medlemmer til en valgfri organisasjon. 

 • Skriv intervju

  Targets

  Læringsløp

  Skriv intervju

  Elevene planlegger, gjennomfører og skriver et intervju med noen som engasjerer seg for fellesskapet, i temaet "Delta" i Fabel 7 . Elevene planlegger, gjennomfører og skriver et intervju med noen som engasjerer seg for fellesskapet, i temaet "Delta" i Fabel 7 . 

 • Utforsk sjangre og respons

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Utforsk sjangre og respons

  Oppstartsløp som legger til rette for utforskning og forberedelser for arbeid med temaet "Lær å skrive tekster" i  Fabel 6 . Oppstartsløp som legger til rette for utforskning og forberedelser for arbeid med temaet "Lær å skrive tekster" i  Fabel 6 . 

 • Skap flyt og sammenheng

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Skap flyt og sammenheng

  Har du noen gang tenkt over hva som skaper sammenheng i en tekst? Hva får en tekst til å flyte godt? Har du noen gang tenkt over hva som skaper sammenheng i en tekst? Hva får en tekst til å flyte godt? 

 • Les saktekst

  Fabel 5–7

  Artikkel

  Møt tollerne på postterminalen

  Elevene møter tollere på postterminalen på Gardermoen og arbeider med oppgaver til filmen i temaet "Les saktekst" i Fabel 7 . 

  Tollerfilm_Runar_Thumb.png
12

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)