Hopp til hovedinnhold

Søk

94 treff

 • Two Caravans
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Two Caravans

  Unit focus reading, writing and speaking about democracy and citizenship using relative pronouns evaluating sources using quotes and references

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • Prepositions of Time and Place
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future
  Quest 5–7
  Læringsløp
  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Nouns Song

  Sang om substantiv.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Activity

  Make up questions with to do.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Complete the pattern

  Oppgave som øver gradbøying av adjektiv.

 • Punctuation
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Punctuation

  Læringsløp om tegnsetting.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)