Hopp til hovedinnhold

Søk

107 treff

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • The Manchester Star
  Quest 5–7
  Læringsløp
  How many words can you make?

  Oppgave/Språklek hvor elevene lager så mange ord de kan ut fra bokstavene i et annet ord. Her Manchester United.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • My Learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • There Is / There Are
  Quest 5–7
  Læringsløp
  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • My Learning
  Quest 5–7
  Læringsløp
  UN mind map

  Tankekart om FN.

 • Prepositions of Time and Place
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Adjectives and Prepositions
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Where is …? Where are …?

  Skriveoppgave som øver på preposisjoner.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Change the verbs into the past tense

  Verboppgave som øver preteritum.

 • The Future
  Quest 5–7
  Læringsløp
  The Future

  Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.Grammatikkartikkel om presens futurum i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
 • Nouns and Articles
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Nouns Song

  Sang om substantiv.

 • Verbs in the Past Tense
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Regular verbs

  Lær om regelrette verb i engelsk.

 • To Have and To Do
  Quest 5–7
  Læringsløp
  Activity

  Make up questions with to do.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)