Til hovedinnhold

22 treff

 • Ressurser i Norge
  Kjemi 1
  Artikkel
  Berggrunnen

  Berggrunnen er det faste underlaget (steinen) som vi finner på havbunnen og på land. Berggrunnen inneholder mange ressurser som har vært viktige for Norge opp gjennom historien. De første menneskene som kom til Norge, brukte stein til å lage våpen og redskaper. Etter hvert gjorde kunnskap og teknologi det mulig å hente ut metaller som jern, sølv og kobber fra enkelte typer stein, og gruvedrift ble en viktig industri mange steder i landet. Berggrunnen er det faste underlaget (steinen) som vi finner på havbunnen og på land. Berggrunnen inneholder mange ressurser som har vært viktige for Norge opp gjennom historien. De første menneskene som kom til Norge, brukte stein til å lage våpen og redskaper. Etter hvert gjorde kunnskap og teknologi det mulig å hente ut metaller som jern, sølv og kobber fra enkelte typer stein, og gruvedrift ble en viktig industri mange steder i landet.

 • Bærekraftig ressursbruk i verden
  Kjemi 1
  Artikkel
  Hvordan kan vi bruke ressursene mer bærekraftig i framtiden?

  For at vi skal få en mer bærekraftig ressursbruk i framtiden, trenger vi både politiske og teknologiske løsninger. For at vi skal få en mer bærekraftig ressursbruk i framtiden, trenger vi både politiske og teknologiske løsninger.

 • Ressurser i Norge
  Arena 8–10
  Artikkel
  Vannet

  Ferskvann er en livsviktig ressurs, og her i Norge er det lett å ta tilgangen på rent vann for gitt. Rikelig med regn, mange innsjøer og store lagre med ferskvann under bakken gjør at vi sjelden trenger å bekymre oss for hvor lenge vi dusjer, eller om vi kan trekke ned i do etter hvert besøk. Ferskvann er en livsviktig ressurs, og her i Norge er det lett å ta tilgangen på rent vann for gitt. Rikelig med regn, mange innsjøer og store lagre med ferskvann under bakken gjør at vi sjelden trenger å bekymre oss for hvor lenge vi dusjer, eller om vi kan trekke ned i do etter hvert besøk.

 • Bærekraftig ressursbruk i verden
  Arena 8–10
  Artikkel
  Sammendrag

  En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg etter som vi har fått mer kunnskap og teknologi.

 • Ressurser i Norge
  Arena 8–10
  Artikkel
  Jorda

  Med bratte dalsider i store deler av landet og et kaldt klima har ikke Norge det beste utgangspunktet for jordbruk. Tidligere produserte bøndene i stor grad bare mat til seg selv og familien. Men akkurat som med fisket har teknologiske endringer gjort at man kan drive jorda mer effektivt. Tilgang på nye maskiner og redskaper har gjort at det ikke trengs like mange til å jobbe på gårdene lenger. Med bratte dalsider i store deler av landet og et kaldt klima har ikke Norge det beste utgangspunktet for jordbruk. Tidligere produserte bøndene i stor grad bare mat til seg selv og familien. Men akkurat som med fisket har teknologiske endringer gjort at man kan drive jorda mer effektivt. Tilgang på nye maskiner og redskaper har gjort at det ikke trengs like mange til å jobbe på gårdene lenger.

 • Min læring
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Min læring

  Læringsløp i temaet De første menneskene i Norge.Læringsløp i temaet De første menneskene i Norge.

 • Min læring
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Min læring

  Læringsløp i temaet Transport – Oppfinnelser som forandret verden.Læringsløp i temaet Transport – Oppfinnelser som forandret verden.

 • Oppstart
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Oppstart

  Læringsløp om å ta vare på jordaLæringsløp om å ta vare på jorda

 • Viktige spor
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Viktige spor

  Læringsløp i temaet De første menneskene i Norge.Læringsløp i temaet De første menneskene i Norge.

 • Transportmidler i framtiden
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Transportmidler i framtiden

  Læringsløp i temaet Transport – Oppfinnelser som forandret verden.Læringsløp i temaet Transport – Oppfinnelser som forandret verden.

 • Transport og forurensning
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Transport og forurensning

  Læringsløp i temaet Transportmidler som forandret verdenLæringsløp i temaet Transportmidler som forandret verden

 • Transport
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Transport

  Læringsløp i temaet "Transportmidler som forandret verden"Læringsløp i temaet "Transportmidler som forandret verden"

 • Oppstart – Transportmidler
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Oppstart – Transportmidler

  Læringsløp i temaet  Transportmidler som forandret verdenLæringsløp i temaet  Transportmidler som forandret verden

 • Jernbanen
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Jernbanen

  Læringsløp i temaet "Transportmidler som forandret verden"Læringsløp i temaet "Transportmidler som forandret verden"

 • Bilen
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Bilen

  Læringsløp i temaet Transportmidler som forandret verdenLæringsløp i temaet Transportmidler som forandret verden

 • Min læring
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Min læring

  Læringsløp som oppsummerer arbeidet med temaet Vi i verdenLæringsløp som oppsummerer arbeidet med temaet Vi i verden

 • Min læring
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Min læring

  Læringsløp som oppsummerer temaet "Vi setter spor"Læringsløp som oppsummerer temaet "Vi setter spor"

 • Det blir varmere på jorda
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Det blir varmere på jorda

  Læringsløp om å ta vare på jordaLæringsløp om å ta vare på jorda

 • Vi setter spor
  Arena 1–4
  Artikkel
  Ingen er for liten til å forandre

  Tekst om å ta vare på jordaTekst om å ta vare på jorda

 • Spor naturen ikke liker
  Arena 1–4
  Læringsløp
  Spor naturen ikke liker

  Læringsløp om å ta vare på jordaLæringsløp om å ta vare på jorda

12

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)