Hopp til hovedinnhold

Søk

18 treff

 • Fattigdom og rikdom i verden

  Bokbussen RØD/BLÅ

  Artikkel

  Sammendrag

  Levekår er de økonomiske og sosiale forholdene mennesker lever under. Levekår kan måles på ulike måter.

 • Mot en bedre verden?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Menneskerettigheter

  Fra historien kjenner vi til en rekke eksempler på ledere som har begått overgrep mot befolkningen eller ikke gitt dem rettigheter som vi tar for gitt i Norge i dag. Jødeutryddelsen under annen verdenskrig er et eksempel på det. Fra historien kjenner vi til en rekke eksempler på ledere som har begått overgrep mot befolkningen eller ikke gitt dem rettigheter som vi tar for gitt i Norge i dag. Jødeutryddelsen under annen verdenskrig er et eksempel på det.

 • Oppstart – Vi som bor i Norge

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Oppstart – Vi som bor i Norge

  Læringsløp i temaet "Vi som bor i Norge"

  Seks glade barn står ved siden av hverandre på en rekke.
 • Her er vi

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Her er vi

  Læringsløp i temaet "Vi som bor i Norge"

  En jente og to gutter.
 • Vi er like og forskjellige

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Vi er like og forskjellige

  Læringsløp i temaet "Vi som bor i Norge"

  Mange ulike mennesker
 • Min læring

  Grip teksten

  Læringsløp

  Min læring

  Læringsløp i temaet "Vi som bor i Norge"

  Elev som tenker.
 • Samer er urfolk

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Samer er urfolk

  Læringsløp om samiske samfunn før og nå

  A4_04_06_thumb.jpg
 • Verdens befolkning

  Arena 8–10

  Artikkel

  Migrasjon – mennesker på flyttefot

  Ordet migrasjon kommer fra latin og betyr «vandring». Når vi snakker om migrasjon i dag, mener vi både flytting innenfor og over landegrenser.

  Foreldre med et barn som løper hektisk gjennom en støvete krattørken
 • Hvordan levde de første samene?

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Hvordan levde de første samene?

  Læringsløp om samiske samfunn før og nå

 • Urettferdig behandlet

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Urettferdig behandlet

  Læringsløp om hvordan samene har blitt behandlet tidligere

  A4_04_04_thumb_v2.jpg
 • Samene protesterer

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Samene protesterer

  Læringsløp om samenes kamp for sine rettigheter

  A4_04_05_thumb_v2.jpg
 • Min læring

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Min læring

  Læringsløp som avslutter temaet om "Samiske samfunn før og nå"

  A4_04_09_thumb.jpg
 • Sjøsamiske samfunn

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Sjøsamiske samfunn

  Læringsløp om samiske samfunn før og n¨å

  A4_04_07_thumb.jpg
 • Sofia får kofte

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Sofia får kofte

  Læringsløp om samiske klesplagg og tradisjoner

  A4_04_07_thumb.jpg
 • Livsviktige reinsdyr

  Arena 1–4

  Læringsløp

  Livsviktige reinsdyr

  Læringsløp om reinsdyrenes betydning for samer

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Ressurser og ressursbruk

  En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene. Steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser. En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på  naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene.  steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser.

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Regnskogene

  Kan du komme på noen eksempler som viser at teknologi har vært årsak til en miljøutfordring? Kan teknologien også være løsningen på den samme utfordringen?

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Havet

  Det meste av jorda er dekket av hav. Havet er viktig for livet på jorda av flere grunner. Havstrømmene frakter varmt vann fra ekvator mot polene og kaldt vann fra polene mot ekvator. På denne måten er havstrømmene med på å balansere klimaet  på jorda og gjøre temperaturforskjellene mellom ekvator og polene mindre ekstreme. Fordi mye av havvannet fordamper og  blir til nedbør, kommer også en del av ferskvannet fra havet.

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)