Til hovedinnhold

1555 treff

 • Kapittel 2 – Kjemi - stoffer og reaksjoner
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Kjemiske reaksjonslikninger

  I kjemi er reaksjonslikninger viktige for å beskrive kjemiske reaksjoner, og prinsippet om massebevaring er en grunnleggende del av forståelsen av vår fysiske verden. For å kunne forklare massebevaring, må elevene ha en grunnleggende forståelse for at atomer blir bevart i en kjemisk reaksjon. Vi velger derfor å bruke plass på å gå gjennom hva som menes med en balansert reaksjonslikning. For å kunne forstå reaksjonslikninger må de imidlertid først lære hva en kjemisk formel sier. Delkapitlet starter derfor med kjemiske formler, deretter reaksjonslikninger og hvordan de viser massebevaring i en reaksjon. 

 • micro:bit
  Programmering
  Læringsløp
 • Geometri
  Programmering
  Læringsløp
 • Grunnstoffene og periodesystemet
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Lag hydrogengass og knallgass

  I dette forsøket skal du først lage hydrogengass og undersøke noen av egenskapene denne gassen har. Etterpå skal du lage knallgass og så sammenlikne de to gassene.

 • Kapittel 4 – Nerve- og hormonsystemet
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Oppstart

  Før du leser - oppstartaktivitet fra boka

 • Kapittel 4 – Nerve- og hormonsystemet
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Løsningsforslag og kommentarer til oppgaver og aktiviteter

  Løsningsforslag og kommentarer til oppgavene som står etter sammendraget i kapitlet, og tips og kommentarer til gjennomføring av aktivitetene.

 • Geometri
  Programmering
  Læringsløp
 • Energi overalt
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Bruk begrepene!

  Bruk fagbegreper når du snakker og skriver om energi overalt.

 • Kapittel 2 – Kjemi - stoffer og reaksjoner
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Egenskaper til kjemiske forbindelser

  Delkapitlet starter med en figur som repeterer inndeling av stoffer fra Solaris 8. Det viktige her er å få fram at en kjemisk forbindelse er et rent stoff. Noen elever kan ha den misoppfatningen at bare grunnstoffene er rene stoffer. I dagligtalen sier vi ofte rent salt, rent sukker osv., i motsetning til for eksempel melk som inneholder mange ulike kjemiske forbindelser, som proteiner og melkesukker.

 • Kapittel 7 – En elektrisk verden
  Solaris 8–10
  Innholdspakke
  Kapittel 7 – En elektrisk verden

  Her finner du lærerveiledning til En elektrisk verden – et kapittel under temaet Stoffer og energi .

 • Grunnstoffene og periodesystemet
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Utforsk – fyll og tøm en ballong

  I denne aktiviteten skal du og labpartneren din bruke kreativitet, nysgjerrighet og det dere kan om kjemiske reaksjoner, til å blåse opp en ballong uten å bruke munnen eller en pumpe. Når ballongen er blitt blåst opp, er utfordringen å tømme den igjen uten å ta hull på den eller la innholdet tappes ut gjennom åpningen.

 • Kapittel 1 – Evolusjon
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Alt liv er i slekt

  Dette delkapitlet handler om at alle arter som lever i dag, har utviklet seg fra andre arter som levde tidligere. De første levende organismene på jorda oppsto i havet antakelig for 3,5 milliarder år siden og utgjør et felles opphav for alle arter som har levd og som lever på jorda i dag.

 • Årsplan og innholdsoversikt
  Solaris 8–10
  Innholdspakke
  Årsplan og innholdsoversikt

  Her finner du forslag til årsplaner for Solaris 9 og en innholdsoversikt.

 • Kapittel 3 – Energi og krefter holder verden i gang
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Krefter overfører og omdanner energi

  Delkapitlet handler først om hvordan krefter virker, og hvordan de er knyttet til fartsendring og energiomdanning. Så ser vi på begreper knyttet til masse, og hvordan vi bruker disse i hverdagen og i naturfag. 

 • Brøk
  Programmering
  Læringsløp
 • Programmering
  Programmering
  Læringsløp
 • Atomet
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Tegn atomer

  Periodesystemet er en oversikt over alle kjente grunnstoffer. I denne aktiviteten skal du bruke skallmodellen til å tegne de 20 første atomene i periodesystemet. Bruk enten periodesystemet i boka eller gå inn på periodesystemet.no.

 • micro:bit
  Programmering
  Læringsløp
 • Les naturfag – på en smartere måte
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Hvordan bli en bedre leser?

  Hvordan bli en bedre leser? En kort introduksjon med noen enkle tips.

 • Kapittel 1 – Evolusjon
  Solaris 8–10
  Artikkel
  Evolusjonsteorien blir til

  Kompetansemålet lyder: beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold .

12345...78

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)