Til hovedinnhold

Søk

1560 treff

 • Historien om litteraturen
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Modernisme og tradisjon 1890–1960

  Et Skrik, det ubevisste sjeleliv og to verdenskriger. Denne perioden favner mye, og litteraturen eksperimenterer med både form og innhold – tradisjonen lever videre, men blir utfordret.

 • Kapitler fra Fabel 8
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 2: Les for å lære

  Dette kapitlet er et kurskapittel i lesestrategier. Tanken er at elevene får en repetisjon av tenkemåter og strategier de kjenner fra barnetrinnet, samtidig som de får innføring i flere viktige strategier de har behov for ved lesing av stadig mer avanserte fagtekster. Kildebruk får større plass i denne utgaven av Fabel , i og med at elevenes jakt på kunnskap i stadig større grad foregår andre steder enn i fagbøkene.

 • Lærerveiledning
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Vurdering

  Utviklingen i skolen har de siste tiårene dreid fra en lærerstyrt undervisnings- og vurderingskultur til en situasjon der eleven, med læreren som veileder, har en aktiv rolle i egen læring.

 • Kapitler fra Fabel 8
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 14: En reise i språket

  Hvorfor har språket vårt blitt som det har blitt? Og hvorfor har vi flere språk i Norge? Det siste kapitlet i Fabel 8-10  handler om utviklingen fram til det norske språket slik vi møter det i dag i skrift og tale. 

 • Kapitler fra Fabel 8
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kapittel 4: Les kritisk

  Kapitlet Les kritisk oppmuntrer elevene til å være kritiske til det de leser. De får kunnskap om hva de bør se etter for å vurdere en tekst, samtidig som de får oppgaver hvor de får bruke kunnskapen til å skrive selv. 

 • Historien om litteraturen
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Modernisme, tradisjon og postmodernisme 1960 til i dag

  Eksperimentene fortsetter, og litteraturen skal både være enkel og samfunnskritisk. Ikke nok med det, litteraturen skal si noe om litteratur, og på den måten speile seg selv.

 • Lærerveiledning
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kompetansemålene og Fabel

  Alle kompetansemålene er dekket grundig i Fabel 8-10 . De fleste av dem kommer igjen flere ganger i det treårige løpet. I lærerveiledningen kan du lese konkret og detaljert om hvordan kompetansemålene er ivaretatt under overskriftene som tar for seg hvert kapittel, men vi vil også si litt om hvordan vi har tenkt når vi har arbeidet med de ulike kompetansemålene her.

 • Lærerveiledning
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Tverrfaglige temaer

  De tre fagovergripende temaene, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, møter elevene i alle fag. De skal lære hvordan de kan ta vare på seg selv, hvordan de kan være aktive medborgere i samfunnet og hvordan de kan ta vare på kloden vår. 

 • Terminprøve 10. trinn høst 2021
  Fabel 8–10
  Læringsløp
 • Terminprøve 9. trinn høst 2021
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Delfindulting

  Skriv om din egen leseopplevelse.Skriv om din egen leseopplevelse.

 • Å skrive debattinnlegg
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Å skrive debattinnlegg

  Et debattinnlegg har mange likheter med leserinnlegget, men er som regel en litt lengre tekst som diskuterer både for og imot det forfatteren mener om saken. Når du skriver debattinnlegg bør du ha gjennomtenkte argumenter, men også vise at du kjenner motargumentene. Da viser du at du er klar over at det finnes andre meninger om saken. På bildet ser vi Maja Kristine Jåma holde en appell om planene for et vindkraftanlegg på Fosen.Et debattinnlegg har mange likheter med leserinnlegget, men er som regel en litt lengre tekst som diskuterer både for og imot det forfatteren mener om saken. Når du skriver debattinnlegg bør du ha gjennomtenkte argumenter, men også vise at du kjenner motargumentene. Da viser du at du er klar over at det finnes andre meninger om saken. På bildet ser vi Maja Kristine Jåma holde en appell om planene for et vindkraftanlegg på Fosen.

 • Lytt til ord og lyd
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Favorittdikt

  Har du et favorittdikt, et dikt som treffer deg? 

 • Bruk nynorsk
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Kveldssong for deg og meg

  Les songteksten og gjer oppgåvene.

 • Ta ansvar
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Pandemien i verden

  Brasil var ett av landene hvor svært mange ble alvorlig syke og døde som følge av covid-19.

 • Si det
  Fabel 8–10
  Artikkel
  Muntlig presentasjon

  Hvorfor er noen muntlige presentasjoner mer interessante og spennende enn andre?

 • Aktivt klasserom norsk 8 – 10
  Fabel 8–10
  Innholdspakke
  Aktivt klasserom norsk 8 – 10

  For å møte fagfornyelsens fokus på å utforske, skape og å lære å lære, må vi legge opp til et aktiviserende og elevsentrert klasserom, der vi får muligheten til å møte elevene der de er og på den måten skape et bedre læringsmiljø.  Forfatterne og redaktørene bak Aschehougs læremidler har utarbeidet ferdige fageksempler med relevante temaer for din undervisning som bygger opp under en mer aktiviserende undervisning. De er enkle å ta i bruk. 

 • Adjektiv
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  Gradbøying

  Jeg er større og sterkere enn deg! Nei, jeg! Hvem har ikke vært opp i en sånn diskusjon en gang da vi var mindre. Eller en diskusjon om hvem som har den største isen, den tøffeste sykkelen, og så videre. Det vi gjør da, er å gradbøye adjektiver. 

 • Fortell med ord og bilde
  Fabel 8–10
  Artikkel
  For lenge siden

  Disse helleristninger er fra Alta og står på UNESCOs verdensarvliste. Hvorfor har mennesker kommunisert med bilder i mange tusen år?

 • Terminprøve høst 2020
  Fabel 8–10
  Læringsløp
  The Hate U Give

  Her kan du lese et utdrag fra romanen The Hate U Give, av Angie Thomas. Inspirasjonen til boka, som også er blitt til film,  kommer fra bevegelsen Black Lives Matter. Du har sikkert hørt om den i forbindelse med drap på flere svarte mennesker i USA og store protestdemonstrasjoner. BLM er en internasjonal bevegelse som vil bekjempe vold og systematisk rasisme. Angie Thomas er også inspirert av rapperen Tupac og hans uttrykk THUG LIFE – et akronym (et ord som er sammensatt av de første bokstavene i flere ord) for ‘The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone’.

 • Terminprøve 9. trinn høst 2021
  Fabel 8–10
  Læringsløp
12345...78

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)