Hopp til hovedinnhold

Søk

11 treff

 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Ressurser og ressursbruk

  En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene. Steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser. En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Berggrunnen, jorda, skogen, havet og ferskvannet er eksempler på  naturressurser som vi har nytte av. Hva som regnes som en ressurs, har endret seg mye opp gjennom tidene.  steinaldermenneskene hadde helt andre måter å bruke berggrunnen på enn vi har i dag. Metaller, kull, olje og gass var ikke kjent for steinaldermenneskene og ble dermed ikke regnet som ressurser – fordi menneskene ikke hadde nytte av dem. Dette eksemplet forteller oss at hva som regnes som en ressurs, er i stadig endring. Ny kunnskap og teknologi gir oss muligheten til å finne helt nye ressurser.

 • Verdens befolkning

  Arena 8–10

  Artikkel

  Migrasjon – mennesker på flyttefot

  Ordet migrasjon kommer fra latin og betyr «vandring». Når vi snakker om migrasjon i dag, mener vi både flytting innenfor og over landegrenser.

  Foreldre med et barn som løper hektisk gjennom en støvete krattørken
 • Liv og død

  Quest 5–7

  Artikkel

  Verdensbildet i hinduismen

  Artikkel med refleksjonsspørsmål knyttet til verdensbildet i hinduismen.Artikkel med refleksjonsspørsmål knyttet til verdensbildet i hinduismen.

  Stor statue av guden Shiva som mediterer.
 • Religiøse tekster

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Religiøse tekster

  Læringsløp om religiøse tekster i hinduismen og islam.Læringsløp om religiøse tekster i hinduismen og islam.

 • Liv og død

  Store spørsmål 5-7

  Artikkel

  Død i hinduismen

  Artikkel med utforskende oppgaver knyttet til død hindusimen.Artikkel med utforskende oppgaver knyttet til død hindusimen.

  Rester av vedkubber i flammer. Rundt bålet er det pyntet med blomster.
 • Hva tror du på?

  Store spørsmål 5-7

  Artikkel

  Vithuran er hindu

  Les intervjuet og bruk oppgavene til å utforske videre, under temaet "Hva tror du på?".Les intervjuet og bruk oppgavene til å utforske videre, under temaet "Hva tror du på?".

 • Mangfold i religionene

  Store spørsmål 5-7

  Artikkel

  Mangfold i hinduismen

  Artikkel og oppgaver til refleksjon og samtale.Artikkel og oppgaver til refleksjon og samtale.

 • Praksis og etikk

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Praksis og etikk i hinduisme

  Artikkel med oppgaver og refleksjonsspørsmål knyttet til praksis og etikk i hinduismen.Artikkel med oppgaver og refleksjonsspørsmål knyttet til praksis og etikk i hinduismen.

 • Fattigdom og rikdom i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Sammendrag

  Levekår er de økonomiske og sosiale forholdene mennesker lever under. Levekår kan måles på ulike måter.

 • Overgangsriter og andre markeringer

  Store spørsmål 5-7

  Læringsløp

  Upanyana

  Artikkel om upanyana, et hindusistisk overgangsrite for gutter i overgangen mellom barn og voksen.Artikkel om upanyana, et hindusistisk overgangsrite for gutter i overgangen mellom barn og voksen.

  Mennesker er samlet for feiring. Vi ser en ung mann med en tråd rundt kroppen.
 • Bærekraftig ressursbruk i verden

  Arena 8–10

  Artikkel

  Havet

  Det meste av jorda er dekket av hav. Havet er viktig for livet på jorda av flere grunner. Havstrømmene frakter varmt vann fra ekvator mot polene og kaldt vann fra polene mot ekvator. På denne måten er havstrømmene med på å balansere klimaet  på jorda og gjøre temperaturforskjellene mellom ekvator og polene mindre ekstreme. Fordi mye av havvannet fordamper og  blir til nedbør, kommer også en del av ferskvannet fra havet.

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)