Til hovedinnhold

Søk

62 treff

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding

  Interaktiv oppgave

 • Other verb tasks
  Stages 8–10
  Artikkel
  Subject and verb

  Marker teksten-oppgave som trener identifisering av subjekt og verbal.

 • The World’s Oldest First Grader
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Nyttige ord.

 • Finding a Friend
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Make an acrostic poem for FRIEND. An acrostic poem uses the letters in a topic word to begin each line. Here is one for SCHOOL. S chedule C lasses H omework O rganization O pportunity L earning

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Creative Corner

  Word Pyramids Can you create a word pyramid like this? Start with a single letter. Every word uses the same letter(s) as the word before and adds one more. Use one of these letters to start:  O, E, A, U, I, G, M, N, S, T, W, P, H, B Example:           A         A N        R A N       R A I N     B R A I N

 • The World’s Oldest First Grader
  Stages 8–10
  Læringsløp
  The World’s Oldest First Grader

  This text is about Kimani Nganga Maruge from Kenya, the world’s oldest first grader.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding 2

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Practice saying this tongue twister with a partner: I scream, you scream, we all scream for ice cream.

 • Following Boo
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Spelling

  Oppgave til kapittelet Amazing Animals i Stages 8.

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Pronouns

  Fyll inn-oppgave som trener på bruk av pronomen i setninger.

 • Reasons to Learn English
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Global English Quiz

  What do you know about the English speaking world? Take this quiz to learn more.

 • Hogwarts
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary for greeting people

  How do we greet people when we meet them? Look at the picture, and do the task.

 • Whatif
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Look at the girl in the picture. What is she worried about? Write down your thoughts in a notebook.

 • The Three Little Pigs
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Creative Corner

  Creative Corner Work in groups of six and role-play the story. You will need a narrator, the three little pigs, the wolf and Red Riding Hood.

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vote with your feet!

  The teacher will ask you some questions. Go to one side of the classroom if your answer is “yes” and move to the other side if your answer is “no”.  

 • The World’s Oldest First Grader
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Watch the movie trailer for “The First Grader” . Then work with a partner. Watch the trailer again without sound. As you watch, tell your partner about what is happening. Then switch roles and watch it again.

 • The Three Little Pigs
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Useful Words

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Creative Corner

  Role-play the story. You will need three characters: Sandra, the narrator and Boffin. 

 • Aktuelt
  Stages 8–10
  Artikkel
  Vurdering for læring, støtte og respons underveis

  Når vi ber elevene våre skrive tekster på engelsk, ber vi dem om å bruke en sammensatt kompetanse, hvor de må kombinere kunnskap om språk, innhold og struktur. For at resultatet skal bli godt, trenger elevene veiledning og tilbakemelding underveis. Det er dette denne artikkelen skal handle om. Oppskrifter på mange typer tekster finner elevene i Stages-bøkene.  Elevene trenger en oppskrift – en liste med ingredienser og en instruks som tar dem steg for steg gjennom prosessen.  Det er mange måter å hjelpe eleven på.  Den responsen som vi gir elevene våre, må være så forståelig og konkret som mulig.

1234

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)