Til hovedinnhold

Søk

111 treff

 • Whatif
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Look at the girl in the picture. What is she worried about? Write down your thoughts in a notebook.

 • Reasons to Learn English
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Global English Quiz

  What do you know about the English speaking world? Take this quiz to learn more.

 • The Three Little Pigs
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Useful Words

 • Hogwarts
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary for greeting people

  How do we greet people when we meet them? Look at the picture, and do the task.

 • The World’s Oldest First Grader
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Watch the movie trailer for “The First Grader” . Then work with a partner. Watch the trailer again without sound. As you watch, tell your partner about what is happening. Then switch roles and watch it again.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Creative Corner

  Role-play the story. You will need three characters: Sandra, the narrator and Boffin. 

 • Aktuelt
  Stages 8–10
  Artikkel
  Vurdering for læring, støtte og respons underveis

  Når vi ber elevene våre skrive tekster på engelsk, ber vi dem om å bruke en sammensatt kompetanse, hvor de må kombinere kunnskap om språk, innhold og struktur. For at resultatet skal bli godt, trenger elevene veiledning og tilbakemelding underveis. Det er dette denne artikkelen skal handle om. Oppskrifter på mange typer tekster finner elevene i Stages-bøkene.  Elevene trenger en oppskrift – en liste med ingredienser og en instruks som tar dem steg for steg gjennom prosessen.  Det er mange måter å hjelpe eleven på.  Den responsen som vi gir elevene våre, må være så forståelig og konkret som mulig.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary 1

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding 1

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • The Call of the Wild
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  A dog is a man’s best friend, is a saying. Some people keep dogs just for pleasure and company, but other dogs have special jobs. What kind of “jobs” can dogs have? Write a list of your ideas.

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Word Power

  S8_K02_L03_WP

 • Following Boo
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary

  Oppgave til kapittelet Amazing Animals i Stages 8.

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Verbs – present simple and present continuous

  Flervalgsoppgave som trener present simple og present continuous .

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Watch the trailer for the movie A Street Cat Named Bob . Discuss what you think the book, and the movie based on the book, are about.

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary 3

  Interaktiv oppgave

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Simple past tense

  Interaktiv oppgave

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary 1

  Interaktiv oppgave

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Word Power

  Dra og slipp-oppgave som trener vokabular for litterære sjangrer.

 • Smart Ice Cream
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary 2

  Interakiv oppgave

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)