Hopp til hovedinnhold

Søk

150 treff

 • The Three Little Pigs
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Roald Dahl has written many famous children’s books. Here are some of them. Have you read any of these or watched movies based on any of them? Which ones? Charlie and the Chocolate Factory Matilda The Whitches BFG

 • The Call of the Wild
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Dra og slipp-oppgave som trener tekstforståelse til teksten The Call of the Wild .

 • Following Boo
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding

  Oppgave til kapittelet Amazing Animals i Stages 8.

 • Ex Poser
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding 1

  Oppgave til kapittelet Schooldays i Stages 8.

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Verb to be – present tense

  Skriv inn-oppgave som trener bøying av verbet to be i presens 

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary

  Dra og slipp-oppgave som trener tekstforståelse til teksten A Street Cat Named Bob .

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Understanding

  Cloubi, S8_K02_L03_Understanding

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary

  S8_K02_L03_Vocabulary

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  On Your Feet!

  All the pupils start in one end of the classroom or a corridor. The teacher holds up a sheet of paper with a word (in Norwegian) from the glossary. The first pupil to say the English translation of the word out loud, gets to jump a space ahead. Continue with more words from the glossary. The first student to make it across the classroom or corridor (or who gets the furthest when all the words from the glossary are translated), is the winner. 

 • The Call of the Wild
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  A dog is a man’s best friend, is a saying. Some people keep dogs just for pleasure and company, but other dogs have special jobs. What kind of “jobs” can dogs have? Write a list of your ideas.

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Word Power

  S8_K02_L03_WP

 • Spider-swallowing
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Prepositional phrases

  S8_K02_L03_Prepositional_phrases

 • Following Boo
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Vocabulary

  Oppgave til kapittelet Amazing Animals i Stages 8.

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Verbs – present simple and present continuous

  Flervalgsoppgave som trener present simple og present continuous .

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Starting Point

  Watch the trailer for the movie A Street Cat Named Bob . Discuss what you think the book, and the movie based on the book, are about.

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Word Power

  Dra og slipp-oppgave som trener vokabular for litterære sjangrer.

 • Following Boo
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Crossword

  Oppgave til kapittelet Amazing Animals i Stages 8.

 • A Street Cat Named Bob
  Stages 8–10
  Læringsløp
  Useful Words

  Oppgave til teksten "A Street Cat Named Bob" i Stages 8.

 • Aktuelt
  Stages 8–10
  Artikkel
  Hvordan utvikle god skrivekompetanse i engelsk?

  Mens det å skrive tekst på engelsk er motiverende og morsomt for noen elever, er det andre som sliter med å komme i gang, med å skrive relevant og med å skrive langt nok. Five-paragraph essay – hamburger

 • Aktuelt
  Stages 8–10
  Artikkel
  Gode grep som forbereder til muntlig og skriftlig eksamen

  Å komme opp til eksamen i engelsk i 10. klasse er spennende – både for elever og lærere. Har vi gode nok tekster å sette på leselista til muntlig eksamen? Dekker de læreplanmålene, representerer de dybde og bredde, er de tilpasset elevenes ferdighetsnivåer? Har elevene god nok trening i å skrive ulike typer tekster før skriftlig eksamen? Har de jobbet systematisk med struktur, avsnitt, innledning og avslutning? Det er mange måter å hjelpe eleven på. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)