Hopp til hovedinnhold

Søk

54 treff

 • Kommunisere og samhandle
  Momente 1
  Artikkel
  Ulike former for kommunikasjon

  Tre hovedformer for kommunikasjon.

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Helse- og oppvekstfag
  Artikkel
  Fordommer og diskriminering

  Uansett yrke er det viktig å arbeide mot fordommer og diskriminering. 

 • Konflikthåndtering
  Momente 1
  Artikkel
  Konflikter mellom mennesker

  Eksempler på ulike typer konflikter.  Det er mye som kan føre til konflikter mellom mennesker.Det er mye som kan føre til konflikter mellom mennesker.

 • Hvem er brukerne?
  Momente 1
  Artikkel
  Et mangfold av mennesker

  Hvert menneske har sin egen historie og bakgrunn. Vær i dialog med brukeren. Vær i dialog med brukeren.  Å være profesjonell i yrket vil si at man har kompetanse innenfor et fagfelt.Å være profesjonell i yrket vil si at man har kompetanse innenfor et fagfelt.

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Norge – et flerkulturelt samfunn

  Det har alltid bodd mennesker med forskjellig kulturbakgrunn i Norge. 

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Helse- og oppvekstfag
  Artikkel
  Sosial kompetanse

  Evnen til å kommunisere og samhandle med andre mennesker. Kommunikasjon oppstår overalt der mennesker har noe med hverandre å gjøre.Kommunikasjon oppstår overalt der mennesker har noe med hverandre å gjøre. Se andre og deres behov. Se andre og deres behov.  Et viktig utgangspunkt for nærhet og tillit.Et viktig utgangspunkt for nærhet og tillit.

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Religion og kulturtradisjoner

  Møt andre mennesker og kulturer med et åpent sinn. Møter mellom mennesker fra ulike kulturer bidrar til at vi får større forståelse og toleranse for hverandre.Møter mellom mennesker fra ulike kulturer bidrar til at vi får større forståelse og toleranse for hverandre.

 • Hvem er brukerne?
  Momente 1
  Artikkel
  Religioner og livssyn i Norge

  Viktig med kunnskap om andres kulturelle og religiøse tilhørighet.

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Respekt for kulturtradisjoner og skikker

  Ulike normer, skikker og ritualer.  Møt andre mennesker og kulturer med et åpent sinn.Møt andre mennesker og kulturer med et åpent sinn.

 • Hvem er brukerne?
  Helse- og oppvekstfag
  Artikkel
  Sosiale forhold og ulikheter

  Sosiale forhold er viktige for hvordan mennesker lever livet sitt. 

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Menneskesyn

  Legg merke til hele mennesket.

 • Etiske dilemma
  Helse- og oppvekstfag
  Artikkel
  Etiske dilemmaer

  Noen ganger kommer vi i valgsituasjoner der det blir galt uansett hva en velger. Det kaller vi et etisk dilemma. 

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Hva er holdninger?

  Kan uttrykkes med ord, kroppsspråk og handlinger. 

 • Profesjonell yrkesutøvelse
  Momente 1
  Artikkel
  Empati – å leve seg inn i andres situasjon

  Et viktig utgangspunkt for nærhet og tillit.

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Ulike oppfatninger om helse

  Påvirkes av kultur, religion og tidligere erfaringer. 

 • Hvem er brukerne?
  Momente 1
  Artikkel
  Mennesker i krisesituasjoner

  Psykiske kriser kan gi sterke reaksjoner

 • Sosial og kulturell kompetanse
  Momente 1
  Artikkel
  Sosial kompetanse i yrkesutøvelsen

  Se andre og deres behov.  Evnen til å kommunisere og samhandle med andre mennesker.Evnen til å kommunisere og samhandle med andre mennesker. Se andre og deres behov. Se andre og deres behov. 

 • Hvem er brukerne?
  Momente 1
  Artikkel
  Ulike familieformer

  Flere ulike familiestrukturer i samfunnet. 

 • Kommunisere og samhandle
  Helse- og oppvekstfag
  Artikkel
  Vi kommuniserer alltid

  Kommunikasjon oppstår overalt der mennesker har noe med hverandre å gjøre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. Mennesker sender ut signaler eller budskap til hverandre. 

 • Profesjonell yrkesutøvelse
  Momente 1
  Artikkel
  Verdier som er skrevet inn i lovverket

  Noen verdier er knyttet til rettigheter vi mennesker har. 

123

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)