Hopp til hovedinnhold

Søk

39853 treff

 • Memory 1

  Magi

  Artikkel

  Bokstavene Ø og K

  Bokstavene Ø og K

 • Skriv fortelling

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Utforsk innledninger

  Del av læringsløpet "Skriv fortelling" i Fabel 5. 

 • Hør og skriv ordet

  Magi

  Artikkel

  Bokstaven E

  Bokstaven E

 • Les for å lære

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Fordyp deg

  I denne fasen skal du bruke det du har lært til nå i læringsløpet. Du skal lese teksten "Da franskmennene gjorde opprør" og bruke lesestrategier før, mens og etter at du har lest teksten. I denne fasen skal du bruke det du har lært til nå i læringsløpet. Du skal lese teksten "Da franskmennene gjorde opprør" og bruke lesestrategier før, mens og etter at du har lest teksten. 

 • Temaer

  Kjemi 1

  Artikkel

  Analyse

  Temaet innebærer å gjøre rede for ulike kjemiske analyser, spesielt spektroskopiske analyser og titreranalyser. Det innebærer også å gjøre rede for relevant tolking av data fra forsøk. Dessuten er det sentralt å kunne gjøre ulike stoffmengdeberegninger. Analyser og stoffmengdeberegninger må kunne relateres til syrer og baser, og til vann- og luftkvalitet. Du skal kunne gjennomføre et forsøk og knytte dette til teorien. Både teoretisk forståelse og praktisk gjennomføring av forsøket vil bli vurdert. Det er også viktig at du viser god forståelse av sikkerhet og kjemikaliehåndtering under forsøket.

 • Temaer

  Kjemi 1

  Artikkel

  Reaksjoner og likevekter

  Temaet innebærer å gjøre rede for ulike kjemiske reaksjoner. Kvalitative makroskopiske egenskaper skal kunne forklares med bindingsteori og grunnleggende elektrostatikk (Coulombs lov). I tillegg skal det gjennomføres kvantitative beregninger på stoffmengde i kjemiske reaksjoner. Både reversible og irreversible reaksjoner skal kunne gjøres rede for, og du må kunne forklare energiutveksling i kjemiske reaksjoner. Du skal kunne gjennomføre et forsøk og knytte dette til teorien. Både teoretisk forståelse og praktisk gjennomføring av forsøket vil bli vurdert. Det er også viktig at du viser god forståelse av sikkerhet og kjemikaliehåndtering under forsøket.

 • Hvordan skape et godt grunnlag for læring?

  START

  Artikkel

  Gjør klasserommet klart til skolestart!

  Det nærmer seg første skoledag, og da er det både morsomt og nyttig å bruke litt tid på å gjøre klasserommet klart for elevene. I START har vi laget noe materiell du kan bruke. Kanskje du får noen nye ideer? Uansett, lykke til med oppstarten!

 • En pleine forme !

  Salut 8–10

  Artikkel

  Lettre à ma famille d'accueil

  Skriv en tekst i Mon journal der du forestiller deg at du skal på utveksling til Frankrike.

 • Kapitler fra Fabel 8

  Fabel 8–10

  Artikkel

  Kapittel 14: En reise i språket

  Hvorfor har språket vårt blitt som det har blitt? Og hvorfor har vi flere språk i Norge? Det siste kapitlet i Fabel 8-10  handler om utviklingen fram til det norske språket slik vi møter det i dag i skrift og tale. 

 • Videoer med oppgavesett

  Stages 8–10

  Artikkel

  Concord – samsvar

  What is concord? How do we use it?

 • Skriv riktig ord

  Magi

  Artikkel

  Bokstavene CQWXZ

  Skriv riktig ord CQWXZ

 • Filmer: On Your Feet!

  Stages 8–10

  Innholdspakke

  Filmer: On Your Feet!

  On Your Feet! er oppgaver som tar sikte på å få elevene opp og stå. Tanken er at de skal samhandle, bruke språket og bevege seg litt. Her finner du en rekke filmer som forklarer de ulike aktivitetene som går igjen i Stages.

 • Viktige ord

  Solaris 1–4

  Artikkel

  Stoffer og blandinger: Viktige ord

  Viktige ord i læringsløpet "Min læring" i temaet Stoffer og blandinger.

 • Barnepanel

  START

  Artikkel

  Hele episoden

  Aschehougs barnepanel: Du og jeg

 • Lær å skrive tekster – formål

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Hvilken sjanger passer til formålet?

  Del av læringsløpet "Lær å skrive tekster - formål" i Fabel 5. 

 • Kryssord

  Magi

  Artikkel

  Bokstavene B og T

  Bokstavene B og T

 • Skriv faktatekst

  Fabel 5–7

  Læringsløp

  Fortell om dyret ditt

  Du har nå laget et tankekart om dyret ditt ut fra kildene du leste. Før du går videre for å skrive faktateksten din, kan det være lurt å snakke sammen med læringspartneren din om dyret ditt. Slik kan du sjekke om informasjonen du har funnet er lett å forstå og om det er noe informasjon om dyret ditt du mangler. 

 • Oppvarming – En oppgavesamling

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Algebraiske uttrykk

  Fleip eller fakta? 3 x 2 + 5 x = 8 x 2 4 xy – 3 xy = xy 4 xy – 3 yx = xy

 • Oppvarming – En oppgavesamling

  Matemagisk 8–10

  Læringsløp

  Likheter

  Fleip eller fakta? 12 · 18 = 18 · 12 30 : 10 = 10 : 30 21 · 18 = 15 · 15 4 · 317 = 3 · 317 + 315

 • Kryssord

  Magi

  Artikkel

  Bokstavene J og V

  Bokstavene J og V

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)