Hopp til hovedinnhold

Søk

206 treff

 • The Sutton Hoo Treasure

  Quest 5–7

  Læringsløp

  The Gokstad ship

  Tekst som sammenligner Gokstadskipet og skipet som ble funnet på Sutton Hoo.

 • Adjectives and Prepositions

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find the adjectives

  Førlesingsoppgave til adjektiv.

 • The Manchester Star

  Quest 5–7

  Læringsløp

  How many words can you make?

  Oppgave/Språklek hvor elevene lager så mange ord de kan ut fra bokstavene i et annet ord. Her Manchester United.

 • To Have and To Do

  Quest 5–7

  Læringsløp

  To Have and To Do

  Læringsløp om verbene to have og to do i presens.Læringsløp om verbene to have og to do i presens.

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.Læringsløp knyttet til there is/are i ulike typer setninger.

 • Personal Pronouns

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Pronoun Dice

  Aktivitet om personlige pronomen.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Mark the adjectives

  Finn adjektivene i teksten.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Make a verbs cootie catcher

  Språkaktivitet hvor man skal lage en spå og øve verb.

 • My learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Regular or irregular verbs

  Dra og slipp verbene til riktig kategori.

 • My Learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

 • There Is / There Are

  Quest 5–7

  Læringsløp

  There Is / There Are

  Lær om hvordan man bruker there is og there are i engelsk.

 • Verbs in the Past Tense

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Find verbs in the text

  Verboppgave i preteritum.

 • Factual texts

  Quest 5–7

  Artikkel

  Treasures of the British Museum

  En tekst om utvalgte skatter på British Museum.

 • The Dragonsitter

  Quest 5–7

  Læringsløp

  The Dragonsitter

  Utdrag fra the Dragonstter av Josh Lacey.

 • Travelling to London

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Sights to See and Things to Do

  Before reading: How many ways of travelling can you see on the map? 

 • Fiction

  Quest 5–7

  Artikkel

  How We Got the Stars

  En myte om hvordan stjernene ble til. Dette er er tradisjonell myte fra urbefolkningen i Amerika.En myte om hvordan stjernene ble til. Dette er er tradisjonell myte fra urbefolkningen i Amerika.

 • My Learning

  Quest 5–7

  Læringsløp

  UN mind map

  Tankekart om FN.

 • Prepositions of Time and Place

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Prepositions of Time and Place

  Grammatikkartikkel om å bruke at, on og in i setninger som beskriver tid og sted.

 • Shopping for Groceries

  Quest 5–7

  Læringsløp

  Shopping for Groceries

  En shopping-dialog.

 • USA

  Quest 5–7

  Artikkel

12345...11

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)