Hopp til hovedinnhold

Søk

1027 treff

 • 5 Demokratiske ideer – fra antikken til 1814

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  I del 2, Demokrati og deltakelse, skal elevene jobbe med demokrati på ulike måter og utvikle en dypere forståelse av hva demokrati betyr for dem selv og for samfunnet.

 • 8 Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Kapittel 8 handler om rettigheter i arbeidslivet. 

 • 1 Kildekritikk – hvordan vet du det?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  I del 1, Individ og samfunn, skal eleven bli kjent med samfunnsfaget og lære sentrale begreper for å forstå seg selv som en del av samfunnet.

 • 12 Ressurser i Norge – hvordan bruke dem bærekraftig?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Kjerneelementet Berekraftige samfunn står sentralt i dette kapitlet, og det er lagt vekt på at elevene skal forstå ressursenes grunnlag for levekår og livsgrunnlag, lokalt og nasjonalt. 

 • 6 Demokrati for alle – fra 1814 til i dag

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  6 Demokrati for alle – fra 1814 til i dag

 • 7 Demokrati i praksis – medvirkning og engasjement

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  7 Demokrati i praksis – medvirkning og engasjement.

 • 10 Mennesket og naturen – teknologiske revolusjoner

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  10 Mennesket og naturen – teknologiske revolusjoner  

 • 6 Demokrati for alle – fra 1814 til i dag

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Kapittel 6 handler om hvordan demokratiet i Norge har utviklet seg fra 1814 og fram til i dag. 

 • 11 Bærekraftig utvikling – vår felles framtid

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  11 Bærekraftig utvikling – vår felles framtid. Bærekraftig utvikling. Foto: Istock/SI-Gal .

 • 10 Mennesket og naturen – teknologiske revolusjoner

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kilder

  Kilder som er brukt i kapittel 10.

 • 3 Identitet – hvem er vi?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  3 Identitet – hvem er vi?

 • 3 Identitet – hvem er vi?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Formålet med dette kapitlet er at elevene skal bli bevisste på sin egen identitet. De skal også forstå at identitet ikke er noe statisk, men at den snarere utvikler seg gjennom livet. Derfor står begrepet identitetsutvikling sentralt. 

 • 1 Kildekritikk – hvordan vet du det?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kilder

  Kilder som er brukt i kapittel 1. 

 • 11 Bærekraftig utvikling – vår felles framtid

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  Målet med dette kapitlet er at elevene skal forstå hva bærekraftig utvikling er, og at de tre dimensjonene miljø, økonomi og sosiale forhold må oppfylles for at vi kan kalle en utvikling bærekraftig. 

 • 9 Norsk politikk – politiske partier og ideologier

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kilder

  Kilder som er brukt i kapittel 9.

 • 6 Demokrati for alle – fra 1814 til i dag

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kilder

  Kilder som er er brukt i kapittel 6.

 • 8 Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  8 Streik og samarbeid – fra kamp til rettigheter i arbeidslivet

 • 8 Bærekraftig ressursbruk i verden – utfordringer og muligheter

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  8 Bærekraftig ressursbruk i verden – utfordringer og muligheter 

 • 9 Klimaendringer – hva kan vi gjøre?

  Arena 8–10

  Artikkel

  Kapittelveiledning

  9 Klimaendringer – hva kan vi gjøre?

 • 10 Mennesket og naturen – teknologiske revolusjoner

  Arena 8–10

  Artikkel

  Innledning og oppstart

  I del 3, En bærekraftig verden, skal elevene bli fortrolige med begrepet bærekraftig utvikling og de ulike dimensjonene ved bærekraft. 

12345...52

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)