Hopp til hovedinnhold

Søk

470 treff

 • Lærerveiledning

  Store spørsmål 8–10

  Innholdspakke

  Lærerveiledning

   Her vil du finne råd og tips til undervisningen, og mer utdypende innhold om de ulike læringsløpene. I tillegg kan du finne oppgaver og kopioriginaler.

 • Ressurser

  Store spørsmål 8–10

  Artikkel

  Årsplan

  Last ned årsplanen

 • Etikk

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Spor av religion

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Skolestartpakke

  Store spørsmål 8–10

  Innholdspakke

  Skolestartpakke

  Velkommen tilbake etter sommerferien. Hva er tro for noe egentlig? Kan det være bra å tro på noe eller noen? Og hvor langt er du villig til å gå for å få fram sannheten? 

 • Filosofi

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Etikk

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Jesus og evangeliene

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Humanisme

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Lærerens digitalbok

  Store spørsmål 8–10

  Innholdspakke

  Lærerens digitalbok

  Lærerens digitalbok

 • Etikk

  Store spørsmål 8–10

  Litterær tekst

  Det gode liv - verdier

  Når vi gjør det som vi mener er godt og riktig i livet, så gjør vi det ut fra de verdiene som er viktig for oss. Det kan være materielle verdier, som penger og god økonomi, og verdier som ikke kan kjøpes for penger, som kjærlighet, trygghet og vennskap.

 • Filosofi

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • I begynnelsen var fortellingen

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Hinduismen

  Store spørsmål 8–10

  Artikkel

  Hinduismen

  Hinduismen er den eldste av verdensreligionene. I dag bor hinduer over hele verden, men flest bor det i India. Der har religionen sine røtter. Hinduismen er et resultat av møter mellom mange folkegrupper over lang tid. Derfor har den blitt svært mangfoldig. I India finnes det templer nesten overalt. Noen er ikke større enn små skap i veikanten, andre er hele tempelbyer som er lagd for at gudene kan bo der. I templene er det statuer av guder, og på veggene er det relieffer av hendelser fra mytene. Innerst, i et lite, mørkt rom, er det en høytidelig stemning. Der står statuen av hovedguden, klargjort og pyntet til puja.

 • Årsplaner

  Store spørsmål 8–10

  Innholdspakke

  Årsplaner

  Her er et forslag til årsplaner for hvert klassetrinn

 • Fleksibelt innhold

  Store spørsmål 8–10

  Artikkel

  Tilleggsmateriale: Kan vi lyve for å få frem sannheten?

  Vi lever i en verden der strømmen av informasjon er stor. Spesielt på sosiale medier kan det være vanskelig å skille mellom hva som er sant og hva som er usant. Hva om sannheten er så vanskelig å få fram at en må lyve for å få det til? Kan det tenkes situasjoner der det er greit?   Undervisningsopplegget dekker deler av disse målene fra fagfornyelsen: Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning. Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn. Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Etikk

  Store spørsmål 8–10

  Litterær tekst

  Dialog - den gode samtalen

  Tibets åndelige leder Dalai Lama og biskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika. Begge kommer fra konfliktfylte deler av verden, og begge har hele livet jobbet for at dialog er det rette verktøyet for å løse konflikt

 • Filosofi

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Religiøst mangfold

  Store spørsmål 8–10

  Video

 • Hinduismen

  Store spørsmål 8–10

  Video

12345...24

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)