Hopp til hovedinnhold

Søk

498 treff

 • Muntlig eksamen

  Informasjonsteknologi 1–2

  Innholdspakke

  Muntlig eksamen

  Her finner du ressurser knyttet til muntlig eksamen. I artikkelen «Om muntlig eksamen» finner du forslag og tips til arrangering av muntlig eksamen.  Under «Oppfølgingsoppgaver» finner to oppgavesett med forslag til oppfølgingsoppgaver. De er bygd opp på samme måte, men med variasjoner i oppgavene slik at de kan brukes på flere elever. Du kan lese mer om oppfølgingsoppgavene i artikkelen «Om muntlig eksamen».

 • Til læreren

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

  Prøveforslag

  Her finner du forslag til prøver knyttet til teoristoffet (læringsløpene). Faget informasjonsteknologi egner seg godt til andre vurderingssituasjoner enn tradisjonelle prøver. Her finner du altså forslag til slike prøver, men mange av prøvene kan tilpasses og brukes i forbindelse med innleveringsoppgaver (med påfølgende fagsamtaler) eller til vurderingssituasjoner der elever samarbeider. Vi har valgt å la de blandede oppgavene bakerst i hvert læringsløp stå uten løsningsforslag for elevene, slik at du også kan bruke dem til vurderingssituasjoner.

 • Muntlig eksamen

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

 • Muntlig eksamen

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

  Om muntlig eksamen

  I Informasjonsteknologi 1 har praktiseres muntlig-praktisk eksamen med forberedelsesdel. 

 • Til læreren

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

  Om de utforskende oppgavene

  Når elevene har lært seg å programmere, er det gøy å prøve seg på et litt større prosjekt. Vi har laget de  utforskende oppgavene for å gi elevene et godt utgangspunkt å starte fra, samtidig som de inneholder tips for å gå dypere og utforske videre.

 • Muntlig eksamen

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

 • Til læreren

  Informasjonsteknologi 1–2

  Artikkel

  Forslag til årsplan

  Her finner du et forslag til årsplan med estimert tidsbruk. Innholdet er presentert i samme rekkefølge som på nettstedet, men det betyr ikke at alt må gjennomføres i denne rekkefølgen. De to siste delene (del 4 og 5) bygger i stor grad på det foregående stoffet, mens del 1, 2 og 3 kan brukes uavhengig av hverandre.  Det er også satt av 7 uker utenfor arbeid med fagstoffet. Dette er skrevet inn nederst i planen, men tanken er at denne tiden skal fordeles gjennom skoleåret.

 • Energibruk og miljø – Filmer

  Ganas 1–2

  Video

 • 4A Document Object Model (DOM)

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Redigere HTML med JavaScript

  Nå som vi vet hvordan vi kan hente HTML-elementer, kan vi se på hvordan vi kan endre eksisterende elementer med JavaScript.

 • 1B Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

 • 3D Funksjoner (prosedyrer)

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Kommentering av kode

  Du har allerede sett en del kommentarer i kodeeksemplene vi har vist fram. God kommentering av kode gjør at den blir mye lettere å lese, både for oss selv og for andre som skal lese koden.

 • 2C Mer om CSS

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Luft og kantlinjer

  Vi har allerede sett på egenskapene margin og padding , som gir oss luft i og rundt elementer, og border , som lar oss lage kantlinjer. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan disse egenskapene brukes.

 • 3C Valg og løkker

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

 • 4C Brukerinput

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Flere muligheter

  Det finnes mange ulike HTML-elementer for brukerinput. I tillegg til de vi har sett på, finnes det elementer for datovelger, fargevelger, glidere og mye mer.

 • 3B Variabler, datatyper og operatorer

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

 • 2C Mer om CSS

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Farger

  I CSS-kodene vi har sett på så langt, har vi angitt farger på to ulike måter. Vi har skrevet engelske fargenavn, som white  og red , og vi har brukt heksadesimale fargekoder , som #f5f5f5 og #cccccc . Begge disse metodene benytter RGB-modellen (Rød Grønn Blå), der vi angir mengder av rød, grønn og blå.

 • 1A Datamaskiner og nettverk

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  1A Datamaskiner og nettverk

  Etter dette læringsløpet skal du kunne kjenne til de viktigste komponentene i en datamaskin og forklare hvilke oppgaver de har forklare hvordan maskinvare (eng. hardware) og programvare (eng. software) kommuniserer forklare hva internett er, og hva det består av forklare hvorfor standarder (protokoller) er nødvendig for internett beskrive protokollene IP, TCP, HTTP og HTTPS

 • 4A Document Object Model (DOM)

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  4A Document Object Model (DOM)

  Etter dette læringsløpet skal du kunne forklare hvordan «Document Object Model» fungerer hente HTML-elementer med JavaScript redigere innhold i HTML-elementer med JavaScript redigere attributtene til HTML-elementer med JavaScript legge til nye HTML-elementer med JavaScript

 • 4C Brukerinput

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Hendelser for brukerinput

  Det er vanlig å bruke knapper i skjemaer, men det finnes også en annen løsning: Vi kan bruke hendelser til å registrere alt som skrives inn i skjemaet.

 • 5B-3 Bruke databaser på egen nettside

  Informasjonsteknologi 1–2

  Læringsløp

  Sortere og hente ut utvalgt informasjon

  Det siste vi skal se på, er hvordan vi kan sortere innholdet som vises fram på nettsiden, og hvordan vi kan hente ut utvalg, for eksempel bare de uferdige eller ferdige punktene.

12345...25

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)