Til hovedinnhold

88 treff

 • Lær fagbegrepene i kapittel 1
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 1

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • EU – et fredsprosjekt?
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  EU – et fredsprosjekt?

  Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi forpliktet til samarbeid gjennom EØS-avtalen. Det vi i dag kjenner som EU, har sitt opphav i tiden etter andre verdenskrig. Unionen springer ut fra en idé om at land som samarbeider ikke vil føre krig mot hverandre. I denne oppgaven skal du undersøke ulike sider av Norges forhold til EU, EU som fredsprosjekt, globaliseringsaktør og hvilken rolle unionen kan spille når en pandemi herjer.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 3
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 3

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 2
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 2

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 12
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 12

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Fredsprisen til journalister
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Fredsprisen til journalister

  Nobels fredspris for 2021 tildeles Maria Ressa og Dmitrij Andrejevitsj Muratov for sin kamp for ytringsfrihet på Filippinene og i Russland.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 8
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 8

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Ungdom og påvirkning
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Ungdom og påvirkning

  I denne oppgaven skal du ta stilling til, og diskutere, om ungdom blir påvirka av reklame i sosiale medier og i hvilken grad de eventuelt gjør det.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 16
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 16

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 10
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 10

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Utenforskap og barnefattigdom
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Utenforskap og barnefattigdom

  I dette undervisningsopplegget skal dere utforske og reflektere over utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor når det gjelder utenforskap og barnefattigdom. 

 • Lær fagbegrepene i kapittel 5
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 5

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Den norske velferdsstaten
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Den norske velferdsstaten

  Undervisningsopplegg om den norske velferdsstaten.

 • Hvorfor trenger vi å høre til?
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Hvorfor trenger vi å høre til?

  I dette opplegget skal du lese om Maslows behovspyramide, om samfunnsvitenskaplig metode og gjøre et lite forskningsprosjekt. Kompetansemål gjøre greie for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirka gjennom sosialisering drøfte hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar  

 • Lær fagbegrepene i kapittel 7
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 7

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

 • Bærekraftig mote
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Bærekraftig mote

  Opplegget som ligger her er i tre deler. Etter å ha gjort den første delen, «Klassen diskuterer», kan du velge å hoppe rett til den siste delen «Individuell fagartikkel», men vi anbefaler å bruke metodene vi foreslår i den andre delen «Hvordan vurdere kilder?» først.

 • Inkluderende arbeidsliv
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Inkluderende arbeidsliv

  I denne delen skal du jobbe med ulike grunner til at det kan være vanskelig å få eller å være i arbeid. Du skal reflektere over følgende problemstillinger:

 • Hva er nødvendig forbruk?
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Hva er nødvendig forbruk?

  Kompetansemål drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar

 • Å være norsk
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Å være norsk

  I denne oppgaven skal du jobbe med tekster skrevet av kjente forfattere som utgangspunkt for å si noe om samfunnet du lever i. Alle tekstene tar for seg hva det vil si å være norsk i vår tid, og kan sette i gang refleksjoner og diskusjoner  om temaene identitet, kultur, roller og norm versus avvik.

 • Lær fagbegrepene i kapittel 14
  Fokus Samfunnskunnskap
  Læringsløp
  Lær fagbegrepene i kapittel 14

  Her finner du oppgaver som gjør det lettere å holde orden på fagbegrepene og lærestoffet.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)