Ta meg til hovedinnholdet

Med læreren. For eleven.

Velkommen til vårt nye læringsunivers – Aschehoug Univers. Her vil du på sikt finne alt vi har å by på fra barneskole, videregående og voksenopplæring.  Vi jobber med læreren, for eleven. Følg med på vår vei mot fagfornyelsen – på denne siden vil vi jevnlig legge ut nyttig stoff for deg. 

Hør vår forlagssjef, Anne Mette Engvik, fortelle om hvordan vi arbeider frem mot fagfornyelsen.


 

Overordnet del av læreplanen

Alle våre læremidler bygger på kompetansesynet fra overordnet del av læreplanen:
Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og å løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

 

Vårt læringsunivers

Aschehoug Undervisning ønsker å være en god støtte for elever, lærere og skoleledere i forkant av, under og etter fagfornyelsen. Vi jobber for at vårt læringsunivers: 

  • er inspirerende og intuitivt
  • legger til rette for aktiv læring
  • ivaretar de tverrfaglige temaene
  • tilbyr aktualitet
  • gir lærere struktur og fleksibilitet

Vi ønsker å forberede elevene til morgendagens samfunn!